Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Aktuálně

Informace z činnosti firmy EDIP s.r.o.

Využití dopravních modelů při realizaci Západní části městského okruhu v Plzni

Na dopravně inženýrských dnech v Mikulově vystoupil Jan Martolos s přednáškou "Využití dopravních modelů při realizaci Západní části městského okruhu v Plzni". Prezentoval i výsledky projektu výzkumu podporovaného TAČR na kapacitu turbookružních křižovatek.

Více informací

Další aktuality

Nejčastěji identifikovaná bezpečnostní rizika v auditech bezpečnosti pozemních komunikací

V dubnovém (04/2024) čísle časopisu Silniční obzor nám vyšel článek Richtr, A., Bartoš, L., Nejčastěji identifikovaná bezpečnostní rizika v auditech bezpečnosti pozemních komunikací.

Více informací
Kniha Dopravní inženýrství byla slavnostně představena

Česká silniční společnost slavnostně představila 11. prosince 2023 novou odbornou knihu Dopravní inženýrství.

Více informací
Celostátní sčítání dopravy v České republice

V záříjovém (09/2023) čísle časopisu Silniční obzor nám vyšel článek: Bartoš, L., Martolos, J., Celostátní sčítání dopravy v České republice

Více informací
Turbookružní křižovatky z pohledu kapacity

V červnovém (06/2023) čísle Silničního obzoru nám vyšel článek: Bartoš, L., Uhlík, M., Turbookružní křižovatky z pohledu kapacity

Více informací
Silniční konference 2023 v Ostravě

Přednášky EDIP s.r.o. týkající se provádění auditů bezpečnosti pozemních komunikací a otázky prognózování intenzit dopravy

Více informací
Dopravně inženýrské dny 2023

Přednáška Ing. Petra Trnky a Ing. Daniela Berana Využití senzorových dat pro plánování dopravy města ve webovém prostředí

Více informací
Porovnání prognózy se skutečným vývojem intenzit automobilové dopravy mezi roky 2016 a 2020

Odborný článek v časopise Silniční obzor 12/22 autorů Bartoš Luděk (EDIP), Richtr Aleš (EDIP), Juříková Dagmar (ŘSD ČR).

Více informací
Návody, jak řešit problémy s nedostatkem parkovacích míst ve městech a obcích – odborný seminář online

Pro firmu Seminaria připravujeme online seminář s názvem „Návody, jak řešit problémy s nedostatkem parkovacích míst ve městech a obcích.“

Více informací
Problémy s tranzitní dopravou v obcích – odborný seminář online

Pro firmu Seminaria připravujeme přednášku s názvem „Tranzitní doprava v obci – možnosti řešení“

Více informací
Dotazník pro odborníky z oboru v rámci projektu KATUROK

V rámci řešení výzkumného projektu KATUROK týkajícího se kapacity okružních křižovatek jsme vytvořili dotazník pro odborníky z oboru.

Více informací
Meetink projektu S4all

V Plzni proběhl ve dnech 20.-23.6. meetink projektu S4all. Jedná se o projekt, jehož cílem je vyvinout aplikace pomáhající obraně tzv. "měkkých cílů" před různými druhy útoků.

Více informací
Dopravně inženýrské podklady pro výpočetní metodiku CNOSSOS-EU

EDIP zpracoval pro ŘSD projekt, který řeší problematiku určování hodnot intenzit dopravy vstupujících do výpočtu hluku ze silniční dopravy evropskou metodikou CNOSSOS-EU.

Více informací
Ocenění projektu DUET v soutěži World Smart City Award

Za projekt „DUET“ (vytvoření digitálních dvojčat pilotních měst: Plzeň, Atény, Flandry) přebrali cenu za první místo koordinátoři projektu.

Více informací
Kategorizace dálnic a silnic I. třídy v České republice do roku 2050

Ministerstvo dopravy ČR dne 30. 6. 2021 schválilo "Kategorizaci dálnic a silnic I. třídy v České republice do roku 2050", kterou jsme zpracovávali jako zakázku.

Více informací
Spuštěna nová verze programu EDIP-eL

Dne 10. 5. 2021 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eL na výpočet kapacity světelně řízených křižovatek. Program byl aktualizován podle metodiky TP 188.

Více informací
Dopravní inženýrství 2020 - mimořádné vydání vyšlo 7.5.2020

Obsahem čísla je pohled na mimořádnou situaci z pozice města, projekční a dopravně inženýrské firmy či stavebních firem.

Více informací
Programy EDIP online na posuzování křižovatek aktualizovány

Programy EDIP-Ka, EDIP-OK a EDIP-eL online na posuzování křižovatek byly aktualizovány.

Více informací
Soutěž NEJ inovátor města Plzně - EDIP ve finálovém kole

Sputěž pro malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území Plzeňské metropolitní oblasti.

Více informací
Srážky motorových vozidel se zvěří - příčiny, následky a možnosti řešení

Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace

Více informací