Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Srážky motorových vozidel se zvěří - příčiny, následky a možnosti řešení

Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace

EDIP představil publikaci "Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace"

Dne 5.11.2019 se zástupci firmy EDIP s.r.o. zúčastnili semináře "Srážky motorových vozidel se zvěří - příčiny, následky a možnosti řešení" pořádaného Centrem dopravního výzkumu v Brně.

EDIP představil metodiku a prezentoval výsledky našich studií, které se věnují analýzám dopravní nehodovosti se zvěří a vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření.

Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace

Certifikovaná metodika řeší problematiku usměrňování pohybu živočichů přes pozemní komunikace. Ekologické i dopravně bezpečnostní hledisko tohoto problému se zde řeší současně a komplexně. Důraz je samozřejmě kladen především na ty interakce mezi živočichy a dopravou, které mohou být reálnou příčinou dopravních nehod.