Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Dopravní průzkumy – sčítání dopravy

Provádíme dopravní průzkumy intenzit dopravy na pozemních komunikacích a křižovatkách, průzkumy parkování a směrové dopravní průzkumy.

Využití dopravních průzkumů

  • při navrhování a úpravě komunikační sítě města, včetně obchvatů
  • při tvorbě generelů dopravy
  • při opravách a rekonstrukcích (návrh skladby vozovky)
  • při výpočtech dopadu na životní prostředí (hlukové a emisní výpočty).
  • při podávání žádostí o dotace (například ze SFDI)

Jaké dopravní průzkumy nabízíme

Dle poptávaného využití Vám doporučíme vhodný typ dopravního průzkumu:

  • Průzkum intenzit dopravy
  • Průzkum křižovatek (záznamem na videokameru)
  • Průzkum parkování (obsazenost a obrátkovost)
  • Směrový dopravní průzkum (zjištění tras vozidel záznamem registračních značek)

Průzkum intenzit dopravy prováděný automatickým detektorem umožní sledovat dopravu během celého týdne a zjistit tak dopravní špičky, intenzitu dopravy v noci (pro hlukové výpočty), ale i rychlost vozidel (bez záznamu registračních značek).

Křižovatkové průzkumy dávají informace o počtech vozidel v jednotlivých směrech a využívají se při posuzování kapacity křižovatek (provádí se natáčením na videokameru nebo ručně).

Průzkum parkování dá představu o obsazenosti parkovacích míst, obrátkovosti vozidel, ale také o respektovanosti zpoplatnění parkování.

Vybrané reference

Průzkum intenzit dopravy
Průzkum intenzit automobilové dopravy / Plzeňský kraj (2020)
Česká republika, Celostátní sčítání dopravy 2016 / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2016)
Česká republika, Celostátní sčítání dopravy 2010 / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2010-2011)

Průzkum křižovatek
Dukovany, Dopravní průzkumy křižovatek pro hodnocení průchodnosti evakuačních tras / Dopravoprojekt Ostrava (2019)

Průzkum parkování
Františkovy Lázně, Průzkum a analýza současného stavu parkování / Město Františkovy Lázně (2019)

Směrový dopravní průzkum
Starý Plzenec, Směrový dopravní průzkum / Město Starý Plzenec (2021)
Přeštice, Směrový dopravní průzkum nákladní dopravy / Město Přeštice (2019)

Kontaktujte nás