Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Dopravní průzkumy – sčítání dopravy

Provádíme dopravní průzkumy intenzit a rychlostí dopravy na pozemních komunikacích a křižovatkách, průzkumy parkování a směrové dopravní průzkumy.

Využití dopravních průzkumů

  • při podávání žádostí o dotace (například ze SFDI, IROP)
  • při navrhování a úpravě komunikační sítě města, včetně obchvatů
  • při tvorbě generelů dopravy
  • při opravách a rekonstrukcích (návrh skladby vozovky)
  • při výpočtech dopadu na životní prostředí (hlukové a emisní výpočty).

Jaké dopravní průzkumy nabízíme

Dle poptávaného využití Vám doporučíme vhodný typ dopravního průzkumu:

  • Průzkum intenzit a rychlostí dopravy
  • Průzkum křižovatek (záznamem na videokameru)
  • Průzkum parkování (obsazenost a obrátkovost)
  • Směrový dopravní průzkum (zjištění tras vozidel záznamem registračních značek)

V některých případech nabízíme, že si objednatel nasčítá data sám (dle našich pokynů) a my je pouze zpracujeme (např. při dokládání intenzit dopravy v žádostech o některé dotace). Je to levnější varianta!

Průzkum intenzit dopravy prováděný automatickým detektorem umožní sledovat dopravu během celého týdne a zjistit tak dopravní špičky, intenzitu dopravy v noci (pro hlukové výpočty), ale i rychlost vozidel (bez záznamu registračních značek).

Křižovatkové průzkumy dávají informace o počtech vozidel v jednotlivých směrech a využívají se při posuzování kapacity křižovatek (provádí se natáčením na videokameru nebo ručně).

Průzkum parkování dá představu o obsazenosti parkovacích míst, obrátkovosti vozidel, ale také o respektovanosti zpoplatnění parkování.

Publikační činnost

Analýza druhů nákladních vozidel sledovaných při celostátním sčítání dopravy z pohledu jejich hmotnosti, Ing. Luděk Bartoš, Ph.D., Ing. Jan Šťastný, EDIP s.r.o., časopis Silniční obzor

Celostátní sčítání dopravy v České republice, Ing. Luděk Bartoš, Ph.D., Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o., časopis Silniční obzor

Vybrané reference

Žádosti o dotace - podklady
Průzkum intenzit automobilové, pěší a cyklistické dopravy (často s vlastním sběrem dat) – dotace SFDI/IROP, obce ČR (2018-2023)
Průzkum intenzit automobilové, pěší a cyklistické dopravy – dotace IROP 2021-2027 – Čistá a aktivní mobilita (výstavba a rekonstrukce komunikací pro pěší a cyklisty) - obce ČR
Průzkum intenzit a rychlostí automobilové dopravy – dotace IROP / Plzeňský kraj, Správa a údržba silnic PK (2019-2021)

Průzkum intenzit dopravy
Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy 2021-2022 / Slovenská správa ciest (2023)
Ovčáry, rozšíření odstavného parkoviště v areálu Toyota, dopravní průzkum křižovatky z vysokozdvižné plošiny, dopravně inženýrské posouzení - intenzity dopravy, kapacita přilehlých křižovatek / OM consulting s.r.o. (2022)
Průzkum intenzit automobilové dopravy / Plzeňský kraj (2020)
Česká republika, Celostátní sčítání dopravy 2016 / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2016)
Česká republika, Celostátní sčítání dopravy 2010 / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2010-2011)

Průzkum křižovatek
Dukovany, Dopravní průzkumy křižovatek pro hodnocení průchodnosti evakuačních tras / Dopravoprojekt Ostrava (2019)

Průzkum parkování
Františkovy Lázně, Průzkum a analýza současného stavu parkování / Město Františkovy Lázně (2019)

Směrový dopravní průzkum
Starý Plzenec, Směrový dopravní průzkum / Město Starý Plzenec (2021)
Přeštice, Směrový dopravní průzkum nákladní dopravy / Město Přeštice (2019)

Měření rychlosti vozidel
Silnice I/27 Čachrov, Javorná – měření rychlosti, analýza dopravní nehodovosti - porovnání / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2023)