Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

ROZHLED - výpočet rozhledových trojúhelníků

Online program ROZHLED umožňuje výpočet rozhledových trojúhelníků podle ČSN 73 6102 včetně Změny Z1.

Základní charakteristika

Software ROZHLED umožňuje výpočet rozhledových trojúhelníků podle ČSN 73 6102 včetně Změny Z1. Po zadání údajů o geometrii a parametrech křižovatky vypočte program výsledné rozhledové vzdálenosti s možností tisku podrobného protokolu výpočtu (doklad pro Policii ČR).

Software je určen pro dopravní inženýry, projektanty dopravních staveb, vlastníky a správce pozemních komunikací, speciální stavební úřady, pracovníky Policie ČR, ostatní účastníky výstavby pozemních komunikací a další odborná pracoviště.

Práce v programu

Rychlé a jednoduché vypracování odborných kapacitních posudků s možností tisku výstupů posouzení přímo ve formátu jednotných protokolů, které jsou dle ČSN 73 6102 obsahově závazným průkazem posudku. Uživatel je programem veden krok za krokem:

  • Identifikace křižovatky
  • Geometrie a parametry křižovatky
  • Výsledné rozhledové vzdálenosti
  • Protokol výpočtu

Všechny kroky jsou doplněny srozumitelnou nápovědou. Program je průběžně kontrolován a aktualizován.

Detaily o programu ROZHLED

Ředitelství silnic a dálnic ČR a zpracovatel normy ČSN 73 6102 potvrzují, že software ROZHLED je v souladu s touto normou. Jejich oficiální stanovisko předkládáme v dokumentech PDF.

Stanovisko zpracovatele normy ČSN 73 6102 k software Rozhled (formát PDF; 0,5 MB)

Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR k software Rozhled (formát PDF; 0,5 MB)

Software online je použitelný přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Na adrese software.edip.cz zadáte pouze jméno a heslo a máte přístup ke všem Vámi zakoupeným programům. Samozřejmostí je možnost ukládání dat jednotlivých kroků výpočtu či ukládání celého zadání v rámci projektu, což umožňuje přidružená aplikace Datový sklad.

Program je vybaven několika vzorovými příklady pro lepší seznámení uživatelů s jeho používáním.

Licence programu ROZHLED

Roční licenci programu ROZHLED lze objednat v našem formuláři po kliknutí zde >

Zkušební verze na týden zdarma

Vyzkoušejte si všechny naše dopravně inženýrské programy na týden zdarma v lehce omezené verzi. Více informací získáte v našem objednávkovém formuláři po kliknutí zde >