Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací

Bezpečnostní inspekce je prohlídka stávající pozemní komunikace za účelem identifikace bezpečnostních nedostatků a rizik, které mohou zhoršovat následky dopravních nehod nebo přispívat k jejich vzniku.

Výhody bezpečnostní inspekce

Bezpečnostní inspekce posoudí dopady stavebních, technických a provozních vlastností vybraného úseku silnice na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání, vyhodnotí rizika, která plynou z vlastností komunikace pro účastníky silničního provozu a doporučí vhodná opatření k eliminaci těchto rizik.

Jaké bezpečnostní inspekce nabízíme

Nabízíme bezpečnostní inspekce pro všechny kategorie pozemních komunikací, zpracované v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. a příslušnou metodikou. Inspekci provádíme v týmu minimálně dvou auditorů bezpečnosti s platným povolením Ministerstva dopravy. Součástí každé inspekce je podrobná prohlídka na místě. Zjištěná bezpečnostní rizika projednáme se správcem / vlastníkem komunikace a doporučíme možnosti jejich odstranění.

Cílem inspekce je nejen identifikovat nedostatky, faktory a rizika na pozemní komunikaci, ale také doporučit opatření k jejich odstranění či zmírnění. Inspekce je prováděna z pohledu všech účastníků silničního provozu, kteří se na pozemní komunikaci mohou vyskytovat.

Vybrané reference

Silnice I/20 v Karlovarském kraji, bezpečnostní inspekce / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2021)
Silnice I/21 v Karlovarském kraji, bezpečnostní inspekce / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2020)
Silnice I/19 Nezbavětice – hranice kraje, bezpečnostní inspekce / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2019)
Silnice I/20 Nezbavětice – Nepomuk, bezpečnostní inspekce / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2019)
Tlučná, průjezdní úsek silnice II/203, bezpečnostní inspekce / Obec Tlučná (2019)
Všeruby – Kunějovice, křižovatka silnic III/2045 a III/2046, bezpečnostní inspekce / Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (2021)