Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Analýzy nehodových lokalit a návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti

Identifikujeme nehodové lokality, určíme hlavní příčiny dopravních nehod a navrhneme opatření ke zvýšení bezpečnosti.

Na základě statistiky nehod Policie ČR určíme na komunikaci nehodové lokality. V identifikovaných lokalitách zpracujeme přehled dopravní nehodovosti, provedeme místní prohlídku, identifikujeme hlavní příčiny dopravních nehod a navrhneme opatření ke zvýšení bezpečnosti.

Využití analýz dopravní nehodovosti

Identifikace nehodových lokalit na komunikační síti umožňuje efektivně soustředit realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti na nejvíce problémová místa na komunikační síti. Cílem opatření ke zvýšení bezpečnosti je návrh účinného a zároveň ekonomicky a časově přijatelného řešení pro zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Jaké analýzy nehodovosti a návrhy opatření nabízíme

Analýzy dopravní nehodovosti zpracujeme jak pro úseky komunikací, tak pro komunikační síť. Vypracujeme přehled nehodovosti ze statistiky nehod Policie ČR, identifikujeme nehodové lokality a provedeme podrobnou analýzu dopravních nehod v lokalitách. Součástí každé analýzy je prohlídka na místě. Ve vytipovaných lokalitách doporučíme vhodné opatření, které navrhujeme zpravidla ve dvou etapách:

  • okamžitá opatření formou úpravy dopravního značení a zařízení
  • stavební úpravy

Zjištěná bezpečnostní rizika a návrh možných opatření projednáme se zástupci Policie ČR, silničním správním úřadem a správcem / vlastníkem komunikace, který rozhodne o jejich realizaci.

Na základě již provedených analýz můžeme konstatovat, že v nehodových lokalitách, které činí cca 1 až 2 % délky silniční sítě, se odehrává 20 až 30 % všech evidovaných dopravních nehod.

Analýza dopravních nehod se provádí zpravidla za období 3 let. Při jejím zpracování klademe důraz na nehody s následky na životě a na zdraví.

Vybrané reference

Silnice I/27 Čachrov, Javorná – měření rychlosti, analýza dopravní nehodovosti - porovnání / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2023)
Plzeňský kraj, posouzení nehodových lokalit na silnicích II. a III. třídy“ / Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje (2021)
Karlovarský kraj, Vyhodnocení nehodových lokalit na silnicích II. a III. třídy / Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (2021)
Silnice I/27 Švihov – Dehtín, Posouzení bezpečnosti a návrh opatření / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2020)
Plzeňský kraj, Analýza nehodovosti na silnicích I. třídy a návrh opatření na vybraných lokalitách / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2020)
Karlovarský kraj, Analýza nehodovosti na silnicích I. třídy a návrh opatření na nehodových lokalitách / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2019)
Silnice I/64, křižovatka s III/02114 a III/21326, Posouzení bezpečnosti a návrh opatření / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2017)
Klášter, křižovatka silnic I/20 a III/11747, Posouzení bezpečnosti a návrh opatření / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2016)