Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

O programech EDIP Software

Vyvíjíme a prodáváme dopravně inženýrský software pro zjednodušení práce projektantů, dopravních inženýrů či pracovníků měst či obcí zabývajících se dopravou.

Základní informace

Balíček všech dopravně inženýrských online programů obsahuje programy na výpočet rozhledových trojúhelníků, na stanovení intenzit a prognózy dopravy a kapacitní posouzení všech druhů křižovatek.

Uživatelé: dopravní inženýři Policie ČR, dopravní inženýři, projektanti dopravních staveb, vlastníci a správci pozemních komunikací, speciální stavební úřady, ostatní účastníci výstavby pozemních komunikací, vysoké školy, pracovníci z oboru silničního hospodářství, projektanti pozemních komunikací, projektanti pozemních staveb, architekti i širší odborná veřejnost.

Všechny naše programy lze je objednat v našem objednávkovém formuláři >

Práce v programech

Software online je použitelný přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Na adrese software.edip.cz zadáte pouze jméno a heslo a máte přístup ke všem Vámi zakoupeným programům. Aktualizace programů probíhá online bez nutnosti doobjednávání.

Součástí všech programů je tzv. Datový sklad, který umožňuje organizovat všechna data používaná v těchto programech a efektivněji je tak využívat.

Aktualizace programů probíhá online bez nutnosti doobjednávání.

Soubor dopravně inženýrských programů EDIP Software

Soubor všech dopravně inženýrských programů vyvinutých firmou EDIP obsahuje roční licence ke všem těmto programům:

  • ROZHLED na výpočet rozhledových trojúhelníků podle ČSN 736110
  • EDIP-eS na výpočet a prognózování intenzit dopravy (dle TP 225 III. vydání a TP 189)
  • EDIP-Ka na posouzení kapacity neřízených úrovňových křižovatek (dle TP 188 III. vydání)
  • EDIP-OK na posouzení kapacity okružních křižovatek (dle TP 188 III. vydání)
  • EDIP-eL na posouzení kapacity světelně řízených křižovatek (dle TP 188 III. vydání)
  • PROGEDO na výpočet intenzity generované dopravy všech druhů dopravy (dle certifikované metodiky Metody prognózy intenzit generované dopravy)
  • PARK na stanovení počtu parkovacích a odstavných stání podle ČSN 736110

Je možné zvlášť zakoupit pouze soubor programů k posuzování kapacity křižovatek (EDIP-eM) či pouze jednotlivé programy.

Aktualizace programů

Poslední aktualizace proběhla po schválení nových technických podmínek v roce 2018, které zpracovala firma EDIP s.r.o.:

TP 188 (III. vydání) Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací - platné od 5.9.2018,
TP 225 (III. vydání) Prognóza intenzit automobilové dopravy - platné od 15.9.2018,
TP 189 (III. vydání) Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích - platné od 22.11.2018.

Zkušební verze na týden zdarma

Vyzkoušejte si všechny naše dopravně inženýrské programy na týden zdarma v lehce omezené verzi. Více informací získáte v našem objednávkovém formuláři po kliknutí zde >