Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Koncepce silniční sítě a generely dopravy

Zpracováváme celostátní a krajské koncepce rozvoje dálniční a silniční sítě. Pro města a obce řešíme plány udržitelné mobility a generely všech druhů dopravy a parkování.

Využití koncepcí a generelů

Koncepce rozvoje silniční sítě představuje strategický dokument pro střednědobé a dlouhodobé plánování velkých investičních, popř. i neinvestičních akcí na silniční síti. Generely definují význam jednotlivých komunikací a umožňují efektivní vynaložení investiční nákladů do rozvoje sítě.

Naše služby v oblasti koncepcí a generelů

  • Návrh kategorizace dálnic a silnic I. třídy
  • Koncepce rozvoje krajské silniční sítě
  • Dopravní řešení územních plánů
  • Strategické plány udržitelné mobility
  • Generely automobilové, cyklistické, pěší dopravy
  • Generely parkování

V roce 2021 jsme pro Ředitelství silnic a dálnic zpracovali Návrh kategorizace dálnic a silnic I. třídy v České republice do roku 2050, který byl schválen 30.6.2021. Více informací najdete na www.rsd.cz.

Pro celostátní a krajské koncepce využíváme vlastní dopravní model České republiky, který je zpracován do podrobnosti všech dálnic a silnic I., II. a III. třídy.

Vybrané reference

Dopravně inženýrské podklady pro výpočetní metodiku CNOSSOS-EU (metodika výpočtu hluku ze silniční dopravy) / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2022)
Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2050 / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2021) / www.rsd.cz
Starý Plzenec, Koncepce dopravy v jihozápadní části města / Město Starý Plzenec (2021)
Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje / Plzeňský kraj (2020)
Cheb, průmyslový park, studie a návrh opatření pro zajištění dopravní obslužnosti / Město Cheb (2020)
Poběžovice, Územní studie Spojenecké náměstí, dopravní část / Město Poběžovice (2020)
Cheb, Návrh úprav systému parkování v centru města / Město Cheb (2019)
Mariánské Lázně, Návrh systému parkování v centru města / Město Mariánské Lázně (2017)
Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina / Kraj Vysočina (2017)