Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Posuzování kapacity křižovatek

Zpracováváme dopravně inženýrská posouzení všech druhů křižovatek, provádíme prognózy zatížení automobilovou dopravou včetně modelů komunikačních sítí měst a obcí.

Využití dopravně inženýrských posouzení křižovatek

  • při plánovaných rekonstrukcích - rozhodnutí, zda je lepší okružní nebo světelně řízená křižovatka, či postačí neřízená křižovatka,
  • při rozhodování o počtu řadicích pruhů,
  • při připojování nových objektů s velkými nároky na dopravu (obchodní zařízení, sportovní haly a areály, hotely či kongresová centra, obytné soubory, průmyslové a skladové areály).
  • při podávání žádostí o dotace (např. ze SFDI)

Metodika posuzování křižovatek

  • všechny druhy křižovatek (neřízené, okružní, světelně řízené i mimoúrovňové) posuzujeme dle TP 188 (Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací , zpracovatel: EDIP s.r.o., schválené dne 5. září 2018 MD ČR.)
  • v případě složitých návrhů dopravních řešení posuzujeme kapacitu pomocí počítačové mikroskopické simulace,
  • prognózu dopravy provádíme dle TP 225 (Prognóza intenzit automobilové dopravy , zpracovatel: EDIP s.r.o., schválené dne 5. září 2018 MD ČR.)
  • a využíváme i dopravních modelů,
  • k posuzování i prognóze využíváme vlastní software EDIP online,
  • řízení křižovatek světelnou signalizací navrhujeme dle TP 81 v úrovni dopravní studie, využíváme software LISA+.

Kapacitní posouzení křižovatek provádíme dle platných metodik a s pomocí našich dopravně inženýrských softwarů

Posouzení provádíme podle metodikou technických podmínek TP 188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací zpracovanou naší firmou EDIP s.r.o. a schválenou dne 5. září 2018 Ministerstvem dopravy ČR.

Dopravně inženýrské programy využívané při posuzování křižovatek:

Všechny naše dopravně inženýrské programy si můžete zdarma vyzkoušet.

Vybrané reference

Kladno, dopravně inženýrské posouzení rozvojového území Poldi Kladno – provedení dopravních průzkumů, posouzení devíti křižovatek, návrh úprav ke zkapacitnění, NOZA s.r.o., 2023
I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská, Posouzení DIO rekonstrukce OK I/26 Nová Hospoda, Ředitelství silnic a dálnic ČR (2023)
Ovčáry, rozšíření odstavného parkoviště v areálu Toyota, dopravní průzkum křižovatky z vysokozdvižné plošiny, dopravně inženýrské posouzení - intenzity dopravy, kapacita přilehlých křižovatek / OM consulting s.r.o. (2022)
Plzeň, Jateční x Chrástecká, mikrosimulace provozu světelně řízené křižovatky / Statutární město Plzeň (2022)
Plzeň, Silnice I/26, okružní křižovatka Domažlická x Folmavská, Posouzení kapacity křižovatky mikrosimulačním modelem / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2021)
Liberec, Dopravně inženýrské posouzení napojení supermarketu na ulici České mládeže (2021)
Silnice I/26 Meclov – úprava křižovatky, Posouzení kapacity okružní křižovatky pomocí mikrosimulace / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2020)
Tábor, Dopravně inženýrské posouzení napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická / Město Tábor (2020)
Kdyně, Silnice I/22, Dopravně inženýrské posouzení křižovatek a návrh řízení světelnou signalizací / Město Kdyně (2020)
Silnice I/16, Martinovice – Jičín, modernizace, Posouzení kapacity neřízených křižovatek / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2020)
Plzeň, Silnice I/20, Přestavba křižovatky Rondel – Karlovarská, Posouzení kapacity pomocí mikrosimulace / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2019)