Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

O firmě EDIP s.r.o.

Firma EDIP s.r.o působí na trhu od roku 2003. Nabízí komplexní služby v oboru dopravní inženýrství. Působí především na území České republiky avšak s přesahem do dalších států Evropské unie. V současné době má pobočky v Plzni a v Mariánských Lázních.

Firma EDIP s.r.o. se zabývá bezpečností dopravy (pro Ředitelství silnic a dálnic ČR zpracovává řadu bezpečnostních inspekcí a auditů bezpečnosti dálnic a silnic), dopravními průzkumy (podílí se na celostátních sčítání dopravy), posuzováním výkonnosti křižovatek či zpracováním modelů zatížení komunikační sítě (dopravní model ČR, modely měst) a dalšími dopravně inženýrskými činnostmi.

Také se aktivně věnuje výzkumu v oboru dopravního inženýrství. V národních projektech zpracovává technické podmínky (TP 188, TP 189, TP 225 a další) a certifikované metodiky (např. Metody prognózy intenzit generované dopravy) schvalované Ministerstvem dopravy ČR.

Firma vyvíjí (a nabízí) dopravně inženýrský software pro zjednodušení práce projektantů a dopravních inženýrů. Národní projekty jsou finančně podporované Technologickou agenturou ČR. Balíček všech dopravně inženýrských online programů byl vyvinut i s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR.

Firma je členem konsorcií výzkumných projektů financovaných Evropskou unií. Tyto evropské projekty se zaměřují na vývoj účinných nástrojů k využití a zpracování otevřených dat, pokročilé vizualizaci dat z dopravy a vývoje nástroje pro tvorbu dopravních modelů pro města a kraje na bázi webové aplikace. Firma spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni (katedra geomatiky), podílí se na vývoji inovativních produktů z oblasti dopravního inženýrství (například vývojem on-line nástroje pro modelování dopravních sítí a vizualizaci dat z dopravy). Firma je členem České silniční společnosti a Asociace výzkumných organizací.

Od roku 2006 až do roku 2017 vydávala dvakrát ročně odborný recenzovaný časopis Dopravní inženýrství. V roce 2020 vydala speciální číslo (v limitovaném vydání) jako reakci na mimořádnou situaci související s vládními opatřeními ke zpomalení šíření nemoci COVID-19.

Firma EDIP s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 2016 v těchto oblastech svého působení:

  • Dopravně inženýrská a projektová činnost ve výstavbě
  • Technická činnost v dopravě
  • Výzkumná a vývojová činnost v dopravě

CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti na základě kladného výsledku recertifikačního auditu provedeného 15. 6. 2020 prohlašuje, že systém managmentu kvality firmy EDIP s.r.o. byl prověřen a shledán v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001 : 2016.

Certifikace platí do 18. 6. 2026. (První certifikace byla udělena 18. 6. 2014.)

Tento certifikát má i mezinárodní platnost:

The International Certification Network (IQNet) and CQS certify that the organization EDIP s.r.o. has implemented and maintains a Quality Managment System ISO 9001 : 2015 for the following scope:

  • Traffic and transport engineering and construction design
  • Technical activities in transport
  • Transportation research and development activities

Expires on 2026-06-18 (First issued on 2014-06-18)

Pracovní tým

Plzeň

Ing. Jan Martolos, Ph.D., vedoucí pobočky Plzeň
email: martolos@edip.cz

Ing. Aleš Richtr
email: richtr@edip.cz

Bc. Petr Trnka
email: trnka@edip.cz

Jakub Uhlík, DiS.
email: uhlik@edip.cz

Lenka Vohradská
email: vohradska@edip.cz

Mariánské Lázně

Ing. Luděk Bartoš, Ph.D., ředitel společnosti
email: bartos@edip.cz

Ing. Jana Bartošová
email: bartosova@edip.cz