Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

PROGEDO - prognóza intenzity generované dopravy

Online program PROGEDO umožňuje výpočet prognózy intenzity dopravy generované objekty s velkými nároky na dopravu, jako jsou obytné soubory, skladové a průmyslové areály, obchodní zařízení a další.

Základní charakteristika

Software PROGEDO umožňuje výpočet prognózy intenzity dopravy generované objekty s velkými nároky na dopravu, jako jsou obytné soubory, skladové a průmyslové areály, obchodní zařízení a další. Řeší se doprava automobilová, městská hromadná, cyklistická i pěší. Software vychází z metodiky Metody prognózy intenzit generované dopravy (2012) certifikované Ministerstvem dopravy ČR dne 4. října 2012.

Software je určen dopravním inženýrům, urbanistům - zpracovatelům územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, projektantům dopravních staveb, architektům, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, úřadům územního plánování a stavebním úřadům, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Práce v programu

Uživatel je veden krok za krokem postupem výpočtu prognózy intenzity generované dopravy:

  • Krok 1 – Volba území vymezeného danou funkcí a typem zástavby (kategorie území, úroveň dokumentace)
  • Krok 2 – Výpočet hodnoty výchozího ukazatele území U
  • Krok 3 – Výpočet intenzity dopravy – zjištění nárůstu intenzity dopravy na okolních komunikacích
    1. pomocí celkového počtu cest a dále rozdělením na jednotlivé druhy dopravy
    2. přímo jen jako intenzitu vozidel individuální automobilové dopravy
  • Krok 4 - Protokol výpočtu lze vytisknout a použít jako přílohu odborné zprávy

Všechny kroky jsou doplněny srozumitelnou nápovědou. Program je průběžně kontrolován a aktualizován.

Detaily o programu PROGEDO

Software je určen k použití v procesu územního plánování (zpracování územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů), dále při navrhování a projektování staveb a při navrhování dopravní obsluhy území. Primárně je software určen k použití na úrovni: územní plány, regulační plány, územní studie.

Každá z úrovní územního plánování resp. projektové přípravy staveb představuje rozdílný soubor výchozích údajů o využití území, který charakterizuje a specifikuje plánovanou zástavbu a z ní vyplývající ukazatele a parametry pro stanovení intenzity generované dopravy. Stanovení dopravní produktivity (resp. atraktivity) území je jednou ze základních úloh při prognóze a modelování dopravy.

Software online je použitelný přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Na adrese software.edip.cz zadáte pouze jméno a heslo a máte přístup ke všem Vámi zakoupeným programům. Samozřejmostí je možnost ukládání dat jednotlivých kroků výpočtu či ukládání celého zadání v rámci projektu, což umožňuje přidružená aplikace Datový sklad.

Program je vybaven několika vzorovými příklady pro lepší seznámení uživatelů s jeho používáním.

Licence programu PROGEDO

Roční licenci programu PROGEDO lze objednat v našem formuláři po kliknutí zde >

Zkušební verze na týden zdarma

Vyzkoušejte si všechny naše dopravně inženýrské programy na týden zdarma v lehce omezené verzi. Více informací získáte v našem objednávkovém formuláři po kliknutí zde >