Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

EDIP-eS - výpočet intenzit dopravy

Online program EDIP-eS umožňuje rychlé a jednoduché získání údajů o intenzitě dopravy na základě krátkodobého dopravního průzkumu a pro získání výhledových intenzit dopravy.

Základní charakteristika

Program umožňuje výpočet celodenní a špičkové hodinové intenzity automobilové, cyklistické i pěší dopravy na základě krátkodobého měření podle metodiky uvedené v TP 189 (III. vydání - platné od 22.11.2018) Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích a výpočet výhledové intenzity dopravy metodou jednotného součinitele růstu do roku 2055 nově podle metodiky uvedené v TP 225 (III. vydání - platné od 15.9.2018) Prognóza intenzit automobilové dopravy.

Software je určen dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Práce v programu

Výstupem je rychlé a jednoduché získání údajů o intenzitě dopravy, které lze využít při koncepcích rozvoje komunikační sítě, návrhu komunikací, jako podklad při rozdělování finančních prostředků na opravy a rekonstrukce, při výpočtech kapacity komunikací či při výpočtech vlivu dopravy na životní prostředí. Výpočtové formuláře lze vytisknout a použít jako přílohu odborné zprávy. Program EDIP-eS je složen z těchto součástí:

  • Stanovení intenzity automobilové dopravy podle TP 189
  • Stanovení intenzity cyklistické dopravy podle TP 189
  • Stanovení intenzity pěší dopravy podle TP 189
  • Stanovení výhledové intenzity automobilové dopravy podle TP 225, III. vydání

Všechny součásti jsou doplněny srozumitelnou nápovědou. Program je průběžně kontrolován a aktualizován.

Detaily o programu EDIP-eS

Software online je použitelný přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Na adrese software.edip.cz zadáte pouze jméno a heslo a máte přístup ke všem Vámi zakoupeným programům. Samozřejmostí je možnost ukládání dat jednotlivých kroků výpočtu či ukládání celého zadání v rámci projektu, což umožňuje přidružená aplikace Datový sklad.

Aktuální verze programu EDIP-eS byla spuštěna v prosinci 2018 a obsahuje úpravy podle novelizovaného znění TP 189. Byly aktualizovány hodnoty přepočtových koeficientů, je zohledněna změna v kategorizaci silniční sítě ČR a je zaveden požadavek na minimální dobu průzkumu.

Program je vybaven několika vzorovými příklady pro lepší seznámení uživatelů s jeho používáním.

Licence programu EDIP-eS

Roční licenci programu EDIP-eS lze zakoupit v našem online obchodě po kliknutí zde >

Zkušební verze na týden zdarma

Vyzkoušejte si všechny naše dopravně inženýrské programy na týden zdarma v lehce omezené verzi. Více informací získáte v našem online obchodě po kliknutí zde >