Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

PARK - stanovení počtu parkovacích a odstavných stání

Online program PARK umožňuje stanovit počet parkovacích a odstavných stání podle ČSN 736110

Základní charakteristika

Software PARK umožňuje stanovit počet parkovacích a odstavných stání podle ČSN 736110. Je určen k použití pro potřeby rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a v procesu územního plánování pro územně plánovací dokumentaci nebo územně plánovacích podkladů.

Software je určen dopravním inženýrům, urbanistům - zpracovatelům územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, projektantům dopravních staveb, architektům, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, úřadům územního plánování a stavebním úřadům, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Práce v programu

Uživatel je veden krok za krokem postupem výpočtu stanovení počtu parkovacích a odstavných stání:

  • Krok 1 – Stanovení druhu stavby a počtu účelových jednotek
  • Krok 2 - Výpočet součinitele redukce počtu stání a výsledného počtu stání
  • Krok 3 - Protokol výpočtu lze vytisknout a použít jako přílohu odborné zprávy

Všechny kroky jsou doplněny srozumitelnou nápovědou. Program je průběžně kontrolován a aktualizován.

Detaily o programu PARK

Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech potenciálních zdrojů a cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti tak, aby etapově i výhledově byla jejich potřeba uspokojena.

Software je určen k použití pro potřeby rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a v procesu územního plánování pro územně plánovací dokumentaci nebo územně plánovacích podkladů.

Software online je použitelný přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Na adrese software.edip.cz zadáte pouze jméno a heslo a máte přístup ke všem Vámi zakoupeným programům. Samozřejmostí je možnost ukládání dat jednotlivých kroků výpočtu či ukládání celého zadání v rámci projektu, což umožňuje přidružená aplikace Datový sklad.

Program je vybaven několika vzorovými příklady pro lepší seznámení uživatelů s jeho používáním.

Licence programu PARK

Roční licenci programu PARK lze objednat v našem formuláři po kliknutí zde >

Zkušební verze na týden zdarma

Vyzkoušejte si všechny naše dopravně inženýrské programy na týden zdarma v lehce omezené verzi. Více informací získáte v našem objednávkovém formuláři po kliknutí zde >