Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Pasporty komunikací a dopravního značení

Povinnost vést pasport komunikací ukládá Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Nabízíme zpracování pasportu jak v papírové podobě, tak v podobě digitální (dwg, shp, xls), případně přímo do systému MISYS.

Co je pasport pozemních komunikací?

Jedná se o základní evidenci pozemních komunikací, která slouží zejména jejich vlastníku (obci) jako přehled o jeho majetku.

Povinnost vést pasport komunikací ukládá Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

K čemu lze pasport komunikací využít?

  • Evidence majetku
  • Rozhodování ve správních řízeních – připojování pozemků (sjezdů)
  • Evidence parcel nacházejících se pod komunikacemi, vypořádání vlastnických vztahů
  • Pasport komunikací je vyžadován jako součást žádosti o dotaci na rekonstrukci místních komunikací (ulice, chodníky, parkoviště,…)

Jak pasport komunikací vypadá?

Pasport pozemních komunikací může mít různou podobu a obsah. Nejmenší rozsah pasportu je uložen zákonem. Obvykle pasport obsahuje:

  • Grafickou část – zákres komunikací (jejich osy) ve vhodném mapovém podkladu (např. katastrální mapa), zobrazení kategorie (barvou) a čísla úseku pozemní komunikace.
  • Tabulkovou část – kategorie, třída komunikace, informace o stavu komunikace, popřípadě pozemky, které se nachází pod komunikací (včetně vlastníků) a další údaje podle požadavku obce.

Pasport je možno doplnit například o pasport objektů (mosty, propustky, ...) a dopravních značek a zařízení.

Nabízíme zpracování pasportu jak v papírové podobě, tak v podobě digitální (dwg, shp, xls), případně přímo do systému MISYS.

Vybrané reference

Pasport komunikací
Pasport komunikací Všeruby u Plzně (v systému MISYS) – 2023
Pasport komunikací Březová – 2022
Pasport komunikací Strakov – 2021
Pasport komunikací Lom u Tachova – 2021
Pasport komunikací Mariánské Lázně (v systému MISYS) – 2020
Pasport komunikací Bublava (v systému MISYS) – 2020
Pasport komunikací Stříbrná – 2019

Pasport dopravního značení
Pasport a revize dopravního značení Březová – 2022
Pasport dopravního značení Mariánské Lázně (v systému MISYS) – 2021
Pasport dopravního značení Chodová Planá – 2019