Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

GIS služby

GIS umožňuje správu a modelování dopravní infrastruktury, pomáhá při analýzách dopravní obslužnosti, umožňuje optimalizaci pracovních postupů a plánování investic, uzavírek a oprav v jednotlivých krajích či obcích.

Používáme geografický informační systém ArcGIS od firmy Esri.

Využití GIS v naší praxi:

 • Generely dopravy
 • Kategorizace silnic
 • Návrhy a úpravy systémů parkování
 • Pasporty komunikací a dopravního značení

Služby GIS:

 • Tvorba tematických map
 • Geografické dopravní analýzy
 • Digitalizace dat
 • Tvorba digitálních map a GIS databází
 • Tvorba dopravních map oblasti MHD a VHD (vytížení linek, spojů, úseků, zastávkové obraty - nástupy, výstupy)

Vybrané reference v oblasti GIS služeb:

 • Pňovany, cyklostezka – založení GIS evidence cyklostezek v Plzeňském kraji a naplnění cyklostezkou Pňovany / Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (2022)
 • Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2050 / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2021)
 • Pasport dopravního značení Mariánské Lázně (2021)
 • Plzeň, Doubravka, Průzkum dopravy v klidu (2020)
 • Cheb, Návrh úprav systému parkování v centru města (2019)

Geografický informační systém (GIS)

Geografický informační systém (GIS) představuje moderní počítačový nástroj pro správu, vedení, analýzu a prezentaci polohově vázaných (prostorových) informací. Více základních informací o systému GIS naleznete naříklad na Wikipedii po kliknutí zde >