Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Problémy s tranzitní dopravou v obcích – odborný seminář online

Pro firmu Seminaria připravujeme přednášku s názvem „Tranzitní doprava v obci – možnosti řešení“

Lektorem bude odborník na toto téma a zaměstnanec naší firmy Ing. Aleš Richtr.

Seminář proběhne online - ve čtvrtek 11. 10. 2022 od 9:00 do 12:00 (+14 dní bude dostupný na webu)

Přihlásit se můžete zde: https://www.seminaria.cz/akce/tranzitni-doprava-v-obci-moznosti-reseni/

Obsah semináře

1. Úvod
co je tranzitní doprava?
zájmové území (celá obec, centrum, obytná čtvrť)
tranzit podle druhu vozidel (všechna / nákladní)
dopravní průzkumy tranzitní dopravy

2. Možnosti odklonění tranzitní dopravy na jiné komunikace
legislativní rámec
vhodná objízdná trasa
příklady realizací

3. Urychlení výstavby nových komunikací (možnosti podpory ze strany obcí)
územně plánovací dokumentace
majetková příprava
veřejné mínění

4. Opatření na stávající trase
zjištění hlavních problémů
snižování rychlosti
přecházení komunikace
křižovatky
další opatření