Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Návody, jak řešit problémy s nedostatkem parkovacích míst ve městech a obcích – odborný seminář online

Pro firmu Seminaria připravujeme online seminář s názvem „Návody, jak řešit problémy s nedostatkem parkovacích míst ve městech a obcích.“

Lektorem bude odborník na toto téma, Ing. Aleš Richtr, (zaměstnanec naší firmy).

Seminář proběhne online – v úterý 29. 11. 2022 ve dvou blocích: 9:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00 (+14 dní bude dostupný na webu)

Přihlášky a podrobné informace zde: https://www.seminaria.cz/akce/parkovani-ve-mestech-a-obcich-problemy-a-reseni/

Program

1. Úvod
Parkování jako důležitá část dopravní politiky obce.
Kolik parkovišť potřebujeme?

2. Typy parkování
podle uživatele (obyvatelé, zaměstnanci, návštěvníci)
podle doby
podle charakteru zástavby (centra obcí, sídliště)
podle režimu stání (bez omezení, vyhrazené, časově omezené, zpoplatněné)

3. Navýšení kapacity parkovacích míst
rezervy v řešeném území (parkování versus zeleň, jednosměrné ulice)
záchytná parkoviště (v docházkové vzdálenosti, P+R)
parkovací objekty

4. Placené nebo časově omezené parkování
legislativní omezení
režimy placeného stání („rezidenti“/ostatní)
rozsah zpoplatněné oblasti (dopady na okolí)
prezentace pro veřejnost
kontrola respektování

5. Specifické případy
zastavení a stání u škol
zásobování
odstavování nákladních vozidel

6. Diskuse