Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Turbookružní křižovatky z pohledu kapacity

Článek v časopise Silniční obzor

V červnovém (06/2023) čísle Silničního obzoru nám vyšel článek: Bartoš, L., Uhlík, M., Turbookružní křižovatky z pohledu kapacity.

Článek shrnuje poznatky z dřívějších výzkumných projektů v oblasti kapacity okružních křižovatek, popisuje platnou českou metodiku podle TP188 a porovnává ji s aktuálními zahraničními metodami. Článek obsahuje i základní informace o probíhajícím výzkumném projektu KATUROK, který je financován Technologickou agenturou ČR v rámci programu DOPRAVA 2020+.

Turbo okružní křižovatka je zvláštní typ okružní křižovatky, na kterém jsou vozidla na vjezdu rozdělována do pruhů pro požadovaný směr odbočení již před křižovatkou. V České republice je v současnosti realizováno 28 turbookružních křižovatek a další se připravují. Článek shrnuje poznatky a závěry výzkumných projektů v oblasti jejich kapacity.

Článek v celém znění ve formátu PDF: Bartoš, L., Uhlík, M., Turbookružní křižovatky z pohledu kapacity (formát PDF; 2,6 MB)