Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Celostátní sčítání dopravy v České republice

Článek v časopise Silniční obzor

V záříjovém (09/2023) čísle časopisu Silniční obzor, které vychází u příležitosti světového silničního kongresu v českém i anglickém jazyce, nám vyšel článek: Bartoš, L., Martolos, J., Celostátní sčítání dopravy v České republice / National traffic census in the Czech Republic

V článku je popsán historický vývoj celostátního sčítání, současný způsob jeho provádění a prezentace jeho výsledků.

První průzkum, jehož účelem bylo celostátní zjištění intenzit dopravy na silnicích, se na území Československa prováděl v letech 1929 a 1930. Od roku 1959 se sčítání provádí pravidelně. Poslední sčítání proběhlo v roce 2020 a výsledky jsou dostupné na webových stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Celostátní sčítání dopravy poskytuje podrobné informace o intenzitách dopravy na silniční síti ČR. Údaje o mezinárodních silnicích (E tahy) se reportují do EHK OSN, které je zveřejňuje za všechny členské země.