Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Kniha Dopravní inženýrství byla slavnostně představena

Česká silniční společnost slavnostně představila 11. prosince 2023 novou odbornou knihu Dopravní inženýrství.

Obsahem knihy je základní přehled o současném stavu poznání v oboru silničního a městského dopravního inženýrství v České republice. Knihu sestavili a k vydání připravili: Luděk Bartoš (EDIP s.r.o.), Dagmar Kočárková (ČVUT Praha, fakulta dopravní), Michal Uhlík (ČVUT Praha, fakulta stavební).

Na tvorbě obsahu knihy se podílelo celkem 44 autorů a lektorů, kteří pracují v Česku v oboru dopravního inženýrství (v dopravně-inženýrských a projekčních firmách, na technických univerzitách nebo ve výzkumných institucích). Mezi autory a lektory jsou i kolegové z naší firmy: Luděk Bartoš, Jan Martolos, Aleš Richtr a Jan Šťastný.

Kniha je určena pro dopravní inženýry, projektanty dopravních staveb, studenty vysokých škol, architekty, urbanisty, pracovníky odborů dopravy, dopravní inženýry policie a další příbuzné profese. Obsahuje 23 kapitol a má 560 stran.

Děkujeme České silniční společnosti za vydání takto významné publikace pro náš obor. Rádi jsme její vydání podpořili.

Knihu si můžete objednávat zde: https://www.silnicnispolecnost.cz/publikace/