Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Silniční konference 2023 v Ostravě

Přednášky týkající se provádění auditů bezpečnosti pozemních komunikací a otázky prognózování intenzit dopravy


Ing. Luděk Bartoš (foto: Michal Král)


Ing. Aleš Richtr (foto: Michal Král)