Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Dopravně inženýrské dny 2023

Přednáška Využití senzorových dat pro plánování dopravy města ve webovém prostředí

Na dopravně inženýrských dnech v Mikulově (https://www.dopravneinzenyrskedny.cz/program.html) vystoupil Ing. Petr Trnka společně s Ing. Danielem Beranem z firmy Roadtwin s.r.o. s přednáškou Využití senzorových dat pro plánování dopravy města ve webovém prostředí.


Ing. Petr Trnka