Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Kategorizace dálnic a silnic I. třídy v České republice do roku 2050

Schváleno Ministerstvem dopravy ČR dne 30. 6. 2021

Ministerstvo dopravy ČR dne 30. 6. 2021 schválilo "Kategorizaci dálnic a silnic I. třídy v České republice do roku 2050", kterou jsme zpracovávali jako zakázku pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Více informací najdete na www.rsd.cz.

Při práci na zakázce jsme opět využili náš výhledový dopravní model České republiky v podrobnosti všech dálnic, silnic I. až III. třídy a významných místních komunikací velkých měst.