Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Spuštěna nová verze programu EDIP-eL

Dne 10. 5. 2021 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eL na výpočet kapacity světelně řízených křižovatek. Program byl aktualizován podle metodiky TP 188.

Aktuální verze EDIP-eL je 4.00
Datum spuštění: 10.05.2021
Podrobnosti: Výpočetní postupy a protokol byly aktualizovány podle metodiky TP 188.

O programu EDIP-eL

Software umožňuje posoudit kapacitu světelně řízené křižovatky (křižovatky, kde je provoz řízen světelnými signály) podle metodiky uvedené v TP 188 (Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací), která je v souladu s platnou ČSN 73 6102. Výstupy programu jsou ve formátu obsahově závazného protokolu požadovaného TP 188.