Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Využití dopravních modelů při realizaci Západní části městského okruhu v Plzni

Přednáška na dopravně inženýrských dnech v Mikulově.

Na dopravně inženýrských dnech v Mikulově (https://www.dopravneinzenyrskedny.cz/prednasky.html) vystoupil Jan Martolos s přednáškou "Využití dopravních modelů při realizaci Západní části městského okruhu v Plzni". Prezentoval i výsledky projektu výzkumu podporovaného TAČR na kapacitu turbookružních křižovatek.