Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Programy EDIP online na posuzování křižovatek aktualizovány

Programy EDIP-Ka, EDIP-OK a EDIP-eL online na posuzování křižovatek byly aktualizovány.

Popis změn a doplnění v nových verzích programů:

EDIP Ka online - verze 3.04

V kartogramech intenzit byla doplněna hodnota součtu intenzit všech vjezdů do křižovatky a upřesněny popisy. V tiskovém výstupu protokolu výpočtu se ve schématu nyní zobrazují i šipky se směry na paprscích.

EDIP-OK online - verze 3.03

V kartogramech intenzit a v protokolu výpočtu byla doplněna hodnota součtu intenzit všech vjezdů do křižovatky. V kartogramech byly upřesněny popisy.

EDIP-eL online - verze 3.01

V kartogramech intenzit a v protokolu výpočtu byla doplněna hodnota součtu intenzit všech vjezdů do křižovatky. V kartogramech byly upřesněny popisy.