Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Dopravně inženýrské podklady pro výpočetní metodiku CNOSSOS-EU

Zpracování projektu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR

EDIP zpracoval pro ŘSD projekt, který řeší problematiku určování hodnot intenzit dopravy vstupujících do výpočtu hluku ze silniční dopravy evropskou metodikou CNOSSOS-EU.

Součástí zakázky je i výpočet hodnot pro každý úsek sledovaný v Celostátním sčítání dopravy 2020. Údaje budou použity pro strategické hlukové mapování.