Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

S-4-All

Smart Spaces, Safety and Security for All Cities (2020 –2022)
Chytrá města, ochrana a zabezpečení veřejného prostoru

Mezinárodní projekt: www.s4allcities.eu

Cíl projektu

Vyvinout technologii, která maximálně sníží riziko teroristických (jak fyzických, tak kybernetických) útoků ve veřejném prostoru měst, dosáhnout rovnováhy mezi bezpečností a funkčností veřejně přístupných míst a zachováním pocitu svobody obyvatel a návštěvníků města. Zvýšit informovanost veřejnosti, propojit a využít chytré technologie, systémy a zařízení měst i občanů bez narušení jejich práv a soukromí.

To develop technology to become smart cities more prepared, protected and resilient to both physical and cyber-attacks on City soft targets, smart spaces and critical infrastructure networks. This is achieved by greatly augmenting City Spaces Situation Awareness with intelligence, context and evaluated real-time cyber and physical security threat levels. A digital twin System of Systems ingesting information from an array of novel and legacy sensors that go beyond the state of the art contributes to enhanced smart-city safety.

O projektu

Hlavní koordinátor: EXUS MEPE
Další účastníci: konsorcium 28 partnerů z 9 evropských zemí
Poskytovatel: Evropská Unie
Evropský dotační program pro výzkum a inovace: Horizon 2020
Doba řešení: 09/2020 – 08/2022

Úloha EDIP

EDIP projektu spolupracuje jako člen organizace Plan4all: www.plan4all.eu

EDIP zajišťuje dopravně inženýrskou část projektu, předvším se podílí se na práci na pilotním projektu v Plzni. Vytváří dopravní model města a navrhuje jeho začlenění do celého ochranného systému.

Plzeň je jednou ze třech pilotních oblastí projektu

V Plzni se bude simulovat teroristický útok, který se odehraje na stadionu FC Viktoria Plzeň, v jehož jeho okolí se v danou chvíli pohybuje na 15 tisíc lidí. Cílem bude namodelovat optimální scénář pro bezpečnou evakuaci. Testovat se bude také situace spojená s únikem nebezpečných chemikálií z pivovaru Pilsner Urquell, který se nachází v blízkosti fotbalového stadionu. Při vývoji řešení budou odborníci spojovat různorodá data a informace, využívat moderní technologie – ať už jde například o 5G síť, síť internetu věcí, digitální dvojče, údaje získané pomocí dronů, chemických senzorů nebo informace z dopravního modelu města.

Hlavní výstupy projektu

  • Systém digitálních dvojčat pro odhalování rizik různého druhu
  • Otevřená platforma pro sdílení a správu informací zvyšující bezpečnost ve městech
  • Soubor nástrojů využitelných při přijímání politických rozhodnutí snižujících riziko fyzických a kybernetických útoků

Publikované články

Smart City Plzeň: Nový web projektu S4AllCities
https://smartcity.plzen.eu/novy-web-projektu-s4allcities/

Smart City Plzeň: Plzeň se zapojila do projektu S4AllCities
https://smartcity.plzen.eu/plzen-se-zapojila-do-projektu-s4allcities/