Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Návrh architektury software na dopravně inženýrské výpočty

Spolupráce EDIP a Západočeské univerzity v Plzni

Cíl projektu

Město Plzeň pomocí programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci – Plzeňské podnikatelské vouchery (https://www.bic.cz/vouchery/) – přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem v Plzni a jejím blízkém okolí. Cílem projektu je navrhnout postup při inovaci, modernizaci a rozšíření webového dopravně inženýrského software firmy EDIP pro zjednodušení práce dopravních inženýrů, projektantů a dalších uživatelů pracujících v tomto oboru.

O projektu

Název projektu: Návrh architektury software na dopravně inženýrské výpočty
Dotační titul: Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci "Plzeňské podnikatelské vouchery", výzva č. 2022
Příjemce: EDIP s.r.o.
Spolupracující výzkumná organizace: Západočeská univerzita v Plzni
Poskytovatel: statutární město Plzeň
Doba řešení: 10/2022 – 09/2023

Spolupráce EDIP a ZČU

ZČU zpracuje studii, jejímž obsahem bude analýza stávajícího stavu software vyvíjeného firmou EDIP, návrh nové SW architektury, doporučení vhodných nástrojů a návrh dlouhodobě udržitelného vývoje software.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu bude návrh postupu při aktualizaci a modernizaci dopravně inženýrského software (soubor všech dopravně inženýrských programů vyvinutých firmou EDIP) fungujícího v internetovém prohlížeči s možností dlouhodobého rozvoje.

„Na realizaci projektu „Návrh architektury software na dopravně inženýrské výpočty“ jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně v rámci programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci „Plzeňské podnikatelské vouchery“, výzva č. 2022.“