EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Dopravní inženýrství 2020 - mimořádné vydání - vyšlo 7.5.2020

Číslo vyšlo v souvislosti s mimořádnou situací ze dvou důvodů: - Aktuálně informovat odbornou veřejnost o vlivu mimořádné situace formou... Více zde »

Programy EDIP online na posuzování křižovatek aktualizovány

V kartogramech intenzit byla doplněna hodnota součtu intenzit všech vjezdů do křižovatky a upřesněny popisy. Aktuální verze programů na posuzování... Více zde »

další aktualityPoliVisu – Policy Development based on Advanced Geospatial Data Analytics and Visualisation

aktualizováno 11.12.2017

Poskytovatel dotace: Evropská unie
Program: the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 769608
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Martolos (za EDIP s.r.o.)
Informatie Vlaanderen, Belgium (za konsorcium)
Zahájení: 1.11.2017
Dokončení: 31.10.2020
Web: www.polivisu.eu
Polivisu

Představení projektu

Projekt PoliVisu navazuje na projekt Open Transport Net. Projekt je financován z programu HORIZON 2020. Na projektu bude spolupracovat 15 partnerů ze šesti zemí EU. Jako budoucí uživatelé jsou do něj zapojena tři města (Plzeň, Paříž - Issy-les-Moulineaux a Gent). Jedním ze spoluřešitelů je firma EDIP s.r.o. se sídlem v Plzni.

Cíle projektu

  • poskytnout městům dovednosti a nástroje - od využití a zpracování otevřených dat až po pokročilé vizualizace (efektivnější řízení, politika udržitelnosti)
  • zvýšit zapojení veřejnosti na vytváření městské politiky

Projekt probíhá ve třech cyklech:

  1. Návrh - sladění názorů různých zúčastněných stran - vizualizace dat
  2. Implementace – uplatňování výsledků v pilotních městech spojené s monitorováním reakcí na sociálních médiích
  3. Hodnocení - posouzení dopadu politiky v oblastech, jako je doprava, životní prostředí, mobilita, financování a dobré životní podmínky občanů s využitím řady hodnotících technik

Výstup projektu

Za pomoci zpracování otevřených geografických dat přes pokročilé vizualizace je možné dosáhnout toho, že město samo efektivně vytváří udržitelnou politiku aktivně využívá zpětné vazby od občanů.

Role firmy EDIP s.r.o. v projektu

Firma EDIP s.r.o. se bude zabývat zpracováním dat z dopravy – v první fázi s důrezem na pilotní město Plzeň. Připravované řešení pro Plzeň je spojeno se zpřesněním dopravního modelu, získáním dat o reálném provozu ve městě (data z indukčních smyček v křižovatkách – snímají online průjezdy vozidel), vizualizací provozu v reálném čase (využití pro dopravní dispečink, předání navigacím jako jako je Waze), vytvoření modelu, nad kterým bude možné v reálném čase modelovat uzavírky, omezení (na mapě se vykreslí silnice na které se přesune provoz z uzavřených/omezených tras, včetně údajů o počtu vozidel). Model bude schopen predikovat tyto informace pro konkrétní dny/hodiny, právě díky své provázanosti s datovým modelem dopravy.

Polivisu


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi