EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Software EDIP online - aktualizace

13.3.2017 byla spuštěna nová aktualizovaná verze Datového skladu Více zde »

Dopravní inženýrství 02/16

Časopis DI 02/16 je zařazen v online archivu i přehledném online rejstříku. Číslo lze objednat v internetovém obchodě stejně jako předplatné... Více zde »

další aktualityCITYEKOTRA – zpřesnění hodnocení ekonomické efektivity dopravních staveb v městském prostředí

aktualizováno 9.11.2014

Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Evidenční číslo TAČR: TA04031217
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o.
Zahájení: 1.7.2014
Dokončení: 31.12.2017

Představení projektu

Cílem projektu je zajistit vyšší objektivitu při posuzování ekonomické efektivnosti výstavby nových komunikací v případech, kdy stávající stav komunikace v celé délce, nebo některých úsecích, prochází zastavěným územím. Jedná se především o problematiku kapacit křižovatek i úseků, specifik problému bezpečnosti silničního provozu ve městech a vlivu křížení železničních tratí.

Výstupy projektu

Výsledkem projektu budou návrhy úprav některých vstupních dat pro aktualizaci národní verze programu HDM4 a tři softwary CityKriz, CityUsek a CityKolej včetně příslušných uživatelských manuálů.Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi