EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

3. 12. 2018 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eS

Program je tak v souladu s aktualizovanými TP 189, které byly schváleny Ministerstvem dopravy ČR dne 22. 11. 2018. Více zde »

EDIP umožnil omezit tranzitní nákladní dopravu v Dobřanech

Firma EDIP s.r.o. zajistila pro město Dobřany směrový průzkum tranzitní dopravy. Na základě jeho výsledků prosadilo město Dobřany omezení... Více zde »

další aktualityCITYEKOTRA – zpřesnění hodnocení ekonomické efektivity dopravních staveb v městském prostředí

aktualizováno 9.11.2014

Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Evidenční číslo TAČR: TA04031217
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o.
Zahájení: 1.7.2014
Dokončení: 31.12.2017

Představení projektu

Cílem projektu je zajistit vyšší objektivitu při posuzování ekonomické efektivnosti výstavby nových komunikací v případech, kdy stávající stav komunikace v celé délce, nebo některých úsecích, prochází zastavěným územím. Jedná se především o problematiku kapacit křižovatek i úseků, specifik problému bezpečnosti silničního provozu ve městech a vlivu křížení železničních tratí.

Výstupy projektu

Výsledkem projektu budou návrhy úprav některých vstupních dat pro aktualizaci národní verze programu HDM4 a tři softwary CityKriz, CityUsek a CityKolej včetně příslušných uživatelských manuálů.Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi