EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityCITYEKOTRA – zpřesnění hodnocení ekonomické efektivity dopravních staveb v městském prostředí

aktualizováno 9.11.2014

Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Evidenční číslo TAČR: TA04031217
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o.
Zahájení: 1.7.2014
Dokončení: 31.12.2017

Představení projektu

Cílem projektu je zajistit vyšší objektivitu při posuzování ekonomické efektivnosti výstavby nových komunikací v případech, kdy stávající stav komunikace v celé délce, nebo některých úsecích, prochází zastavěným územím. Jedná se především o problematiku kapacit křižovatek i úseků, specifik problému bezpečnosti silničního provozu ve městech a vlivu křížení železničních tratí.

Výstupy projektu

Výsledkem projektu budou návrhy úprav některých vstupních dat pro aktualizaci národní verze programu HDM4 a tři softwary CityKriz, CityUsek a CityKolej včetně příslušných uživatelských manuálů.Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi