EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nový telefonický kontakt: 602143259

Nový telefonický kontakt na firmu EDIP s.r.o je: 602143259 V případě, že telefon nikdo nevezme, ozveme se vám v krátké době zpět. Děkujeme... Více zde »

Spuštěna nová verze programu EDIP-eL

Dne 10. 5. 2021 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eL na výpočet kapacity světelně řízených křižovatek (verze 4.00). Program byl aktualizován... Více zde »

další aktualityEDIP-eS online pro rychlé a jednoduché získání údajů o intenzitě dopravy na základě krátkodobého dopravního průzkumu

Základní charakteristika

Software EDIP-eS online umožňuje výpočet celodenní a špičkové hodinové intenzity automobilové, cyklistické i pěší dopravy na základě krátkodobého měření podle metodiky uvedené v TP 189 - II. vydání (Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích).

Další funkcí programu je výpočet výhledové intenzity dopravy metodou jednotného součinitele růstu do roku 2055 nově zohledňující polohu komunikace v území podle metodiky uvedené v TP 225 III. vydání - schválené 15.9.2018 (Prognóza intenzit automobilové dopravy).

software EDIP-eS online - Stanovení intenzity automobilové dopravy
software EDIP-eS online - Stanovení intenzity cyklistické dopravy
software EDIP-eS online - Stanovení intenzity pěší dopravy
software EDIP-eS online - Stanovení výhledové intenzity automobilové dopravy

Hlavní novinky verze 4.00:

 • Metoda jednotného součinitele vývoje nově zohledňuje polohu komunikace v území - koeficienty jsou rozlišeny podle krajů ČR a vzdálenosti od krajského města.
 • Nově jsou definovány tři skupiny vozidel (A - osobní vozidla, B - lehká nákladní vozidla, C - těžká vozidla), pro které se prognóza zpracovává samostatně.

Datum spuštění verze 4.00: 17.9.2018

Časté dotazy Časté dotazy »

Podrobnosti o licencích a cenách Podrobnosti o licencích a cenách »

Využití

Výstupem je rychlé a jednoduché získání údajů o intenzitě dopravy, které lze využít při koncepcích rozvoje komunikační sítě, návrhu komunikací, jako podklad při rozdělování finančních prostředků na opravy a rekonstrukce, při výpočtech kapacity komunikací či při výpočtech vlivu dopravy na životní prostředí.

Výpočtové formuláře lze vytisknout a použít jako přílohu odborné zprávy.

Uživatelé

Software je určen dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Vstup do programu

Software je použitelný přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Na adrese software.edip.cz zadáte pouze jméno a heslo a máte přístup ke všem Vámi zakoupeným programům. Aktualizace programů probíhá online bez nutnosti doobjednávání.

Všechny nabízené online programy umožňujeme vyzkoušet na 14 dnů ZDARMA v mírně omezené verzi. Přístupové údaje Vám zašleme po objednávce zde »

Vybrané reference – programy EDIP Software online používají:

 • B&C Dopravní systémy s.r.o.
 • CR Project s.r.o.
 • ČVUT v Praze Fakulta dopravní
 • European Transportation Consultancy, s.r.o.
 • Fabionn, s.r.o.
 • HBH Projekt spol. s r.o.
 • Ing. František Stráský - Atelier SIS
 • Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM
 • LUCIDA s.r.o.
 • PK OSSENDORF s.r.o.
 • Policie ČR
 • Statutární město Liberec
 • SUDOP PRAHA a.s.
 • Valbek, spol. s.r.o.

Mohlo by Vás zajímat
5.9.2018 schváleny aktualizované TP 188 a TP 225

Nové TP 188 a TP 225 jsou schváleny, změna se dotkne i příslušných programů (EDP-Ka, EDIP-OK, EDIP-eL a EDIP-eS). Více informací po kliknutí zde »

Software EDIP-komplet – zdarma k vyzkoušení

Všechny nabízené online programy umožňujeme vyzkoušet na týden ZDARMA v mírně omezené verzi. Přístupové údaje Vám zašleme po objednávce zde »

V časopise Dopravní inženýrství 02/15 vyšel článek „Nové dopravně inženýrské programy: PROGEDO a PARK – Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o.“

Článek popisuje dva nové sofwarové nástroje doplňující řadu již zavedených a fungujících dopravně inženýrských programů, které vyvíjí firma EDIP s.r.o. Článek si můžete přečíst po klikutí zde »
Programy PROGEDO a PARK byly vyvinuty v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR "VG20112015051„ Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR.

V časopise Dopravní inženýrství vyšel článek „Nová verze software Rozhled a norma ČSN 73 6102 – Ing. Šťastný Jan, EDIP s.r.o.“

Článek popisuje aktualizaci software Rozhled online na výpočet délek stran rozhledových trojúhelníků. Popisuje soulad nástroje s postupy uvedenými v normě a analyzuje problematická a nejasná místa v těchto postupech. Článek si můžete přečíst po klikutí zde »

Odběr newsletteru EDIP s.r.o.

Chcete být průběžně informováni o zásadních novinkách v činnosti firmy EDIP s.r.o.? Zaregistrujte si Váš e-mail pro odběr newsletteru »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi