EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityEDIP-eS online pro rychlé a jednoduché získání údajů o intenzitě dopravy na základě krátkodobého dopravního průzkumu

Základní charakteristika

Software EDIP-eS online umožňuje výpočet celodenní a špičkové hodinové intenzity automobilové, cyklistické i pěší dopravy na základě krátkodobého měření podle metodiky uvedené v TP 189 - II. vydání (Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích).

Další funkcí programu je výpočet výhledové intenzity dopravy metodou jednotného součinitele růstu do roku 2055 nově zohledňující polohu komunikace v území podle metodiky uvedené v TP 225 III. vydání - schválené 15.9.2018 (Prognóza intenzit automobilové dopravy).

software EDIP-eS online - Stanovení intenzity automobilové dopravy
software EDIP-eS online - Stanovení intenzity cyklistické dopravy
software EDIP-eS online - Stanovení intenzity pěší dopravy
software EDIP-eS online - Stanovení výhledové intenzity automobilové dopravy

Hlavní novinky verze 4.00:

 • Metoda jednotného součinitele vývoje nově zohledňuje polohu komunikace v území - koeficienty jsou rozlišeny podle krajů ČR a vzdálenosti od krajského města.
 • Nově jsou definovány tři skupiny vozidel (A - osobní vozidla, B - lehká nákladní vozidla, C - těžká vozidla), pro které se prognóza zpracovává samostatně.

Datum spuštění verze 4.00: 17.9.2018

Časté dotazy Časté dotazy »

Podrobnosti o licencích a cenách Podrobnosti o licencích a cenách »

Využití

Výstupem je rychlé a jednoduché získání údajů o intenzitě dopravy, které lze využít při koncepcích rozvoje komunikační sítě, návrhu komunikací, jako podklad při rozdělování finančních prostředků na opravy a rekonstrukce, při výpočtech kapacity komunikací či při výpočtech vlivu dopravy na životní prostředí.

Výpočtové formuláře lze vytisknout a použít jako přílohu odborné zprávy.

Uživatelé

Software je určen dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Vstup do programu

Software je použitelný přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Na adrese software.edip.cz zadáte pouze jméno a heslo a máte přístup ke všem Vámi zakoupeným programům. Aktualizace programů probíhá online bez nutnosti doobjednávání.

Všechny nabízené online programy umožňujeme vyzkoušet na 14 dnů ZDARMA v mírně omezené verzi. Přístupové údaje Vám zašleme po objednávce zde »

Vybrané reference – programy EDIP Software online používají:

 • B&C Dopravní systémy s.r.o.
 • CR Project s.r.o.
 • ČVUT v Praze Fakulta dopravní
 • European Transportation Consultancy, s.r.o.
 • Fabionn, s.r.o.
 • HBH Projekt spol. s r.o.
 • Ing. František Stráský - Atelier SIS
 • Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM
 • LUCIDA s.r.o.
 • PK OSSENDORF s.r.o.
 • Policie ČR
 • Statutární město Liberec
 • SUDOP PRAHA a.s.
 • Valbek, spol. s.r.o.

Mohlo by Vás zajímat
5.9.2018 schváleny aktualizované TP 188 a TP 225

Nové TP 188 a TP 225 jsou schváleny, změna se dotkne i příslušných programů (EDP-Ka, EDIP-OK, EDIP-eL a EDIP-eS). Více informací po kliknutí zde »

Software EDIP-komplet – zdarma k vyzkoušení

Všechny nabízené online programy umožňujeme vyzkoušet na týden ZDARMA v mírně omezené verzi. Přístupové údaje Vám zašleme po objednávce zde »

V časopise Dopravní inženýrství 02/15 vyšel článek „Nové dopravně inženýrské programy: PROGEDO a PARK – Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o.“

Článek popisuje dva nové sofwarové nástroje doplňující řadu již zavedených a fungujících dopravně inženýrských programů, které vyvíjí firma EDIP s.r.o. Článek si můžete přečíst po klikutí zde »
Programy PROGEDO a PARK byly vyvinuty v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR "VG20112015051„ Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR.

V časopise Dopravní inženýrství vyšel článek „Nová verze software Rozhled a norma ČSN 73 6102 – Ing. Šťastný Jan, EDIP s.r.o.“

Článek popisuje aktualizaci software Rozhled online na výpočet délek stran rozhledových trojúhelníků. Popisuje soulad nástroje s postupy uvedenými v normě a analyzuje problematická a nejasná místa v těchto postupech. Článek si můžete přečíst po klikutí zde »

Odběr newsletteru EDIP s.r.o.

Chcete být průběžně informováni o zásadních novinkách v činnosti firmy EDIP s.r.o.? Zaregistrujte si Váš e-mail pro odběr newsletteru »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi