EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

17.9.2018 Spuštěna nová verze programu EDIP-eS online

Nová verze programu EDIP-eS (4.00) nyní pracuje v souladu s aktualizovanými TP 225, které byly schváleny Ministerstvem dopravy ČR dne 5.9.2018. Více zde »

5.9.2018 schváleny aktualizované TP 188 a TP 225

Dne 5. září 2018 schválilo Ministerstvo dopravy ČR nové technické podmínky, které v letošním roce naše firma EDIP s.r.o. zpracovala: - TP... Více zde »

další aktualityEDIP-eS online pro rychlé a jednoduché získání údajů o intenzitě dopravy na základě krátkodobého dopravního průzkumu

Základní charakteristika

Software EDIP-eS online umožňuje výpočet celodenní a špičkové hodinové intenzity automobilové, cyklistické i pěší dopravy na základě krátkodobého měření podle metodiky uvedené v TP 189 - II. vydání (Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích).

Další funkcí programu je výpočet výhledové intenzity dopravy metodou jednotného součinitele růstu pro roky 2005 až 2050 podle metodiky uvedené v TP 225 – II. vydání (Prognóza intenzit automobilové dopravy).

stáhnout dokument EDIP-eS online - potvrzení shody s normou (formát PDF; 0,1 MB)

software EDIP-eS online - Stanovení intenzity automobilové dopravy
software EDIP-eS online - Stanovení intenzity cyklistické dopravy
software EDIP-eS online - Stanovení intenzity pěší dopravy
software EDIP-eS online - Stanovení výhledové intenzity automobilové dopravy

Hlavní novinky verze 3.00:

 • umožněn výpočet pro další druhy vozidel (autobusy, motocykly)
 • umožněn výpočet pro průzkumy uskutečněné v pondělí a pátek
 • aktualizovány všechny přepočtové koeficienty podle nového vydání TP189
 • přepočtové koeficienty pro denní a týdenní variace jsou rozlišeny pro jednotlivá období roku
 • doplněn výpočet přesnosti výpočtu intenzity cyklistické a pěší dopravy

Datum spuštění verze 3.00: 22.8.2012

Časté dotazy Časté dotazy »

Podrobnosti o licencích a cenách Podrobnosti o licencích a cenách »

Využití

Výstupem je rychlé a jednoduché získání údajů o intenzitě dopravy, které lze využít při koncepcích rozvoje komunikační sítě, návrhu komunikací, jako podklad při rozdělování finančních prostředků na opravy a rekonstrukce, při výpočtech kapacity komunikací či při výpočtech vlivu dopravy na životní prostředí.

Výpočtové formuláře lze vytisknout a použít jako přílohu odborné zprávy.

Uživatelé

Software je určen dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Vstup do programu

Software je použitelný přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Na adrese software.edip.cz zadáte pouze jméno a heslo a máte přístup ke všem Vámi zakoupeným programům. Aktualizace programů probíhá online bez nutnosti doobjednávání.

Všechny nabízené online programy umožňujeme vyzkoušet na 14 dnů ZDARMA v mírně omezené verzi. Přístupové údaje Vám zašleme po objednávce zde »

Vybrané reference – programy EDIP Software online používají:

 • B&C Dopravní systémy s.r.o.
 • CR Project s.r.o.
 • ČVUT v Praze Fakulta dopravní
 • European Transportation Consultancy, s.r.o.
 • Fabionn, s.r.o.
 • HBH Projekt spol. s r.o.
 • Ing. František Stráský - Atelier SIS
 • Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM
 • LUCIDA s.r.o.
 • PK OSSENDORF s.r.o.
 • Policie ČR
 • Statutární město Liberec
 • SUDOP PRAHA a.s.
 • Valbek, spol. s.r.o.

Mohlo by Vás zajímat
Software EDIP-komplet – zdarma k vyzkoušení

Všechny nabízené online programy umožňujeme vyzkoušet na týden ZDARMA v mírně omezené verzi. Přístupové údaje Vám zašleme po objednávce zde »

V časopise Dopravní inženýrství 02/15 vyšel článek „Nové dopravně inženýrské programy: PROGEDO a PARK – Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o.“

Článek popisuje dva nové sofwarové nástroje doplňující řadu již zavedených a fungujících dopravně inženýrských programů, které vyvíjí firma EDIP s.r.o. Článek si můžete přečíst po klikutí zde »
Programy PROGEDO a PARK byly vyvinuty v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR "VG20112015051„ Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR.

V časopise Dopravní inženýrství vyšel článek „Nová verze software Rozhled a norma ČSN 73 6102 – Ing. Šťastný Jan, EDIP s.r.o.“

Článek popisuje aktualizaci software Rozhled online na výpočet délek stran rozhledových trojúhelníků. Popisuje soulad nástroje s postupy uvedenými v normě a analyzuje problematická a nejasná místa v těchto postupech. Článek si můžete přečíst po klikutí zde »

Odběr newsletteru EDIP s.r.o.

Chcete být průběžně informováni o zásadních novinkách v činnosti firmy EDIP s.r.o.? Zaregistrujte si Váš e-mail pro odběr newsletteru »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi