EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nový telefonický kontakt: 602143259

Nový telefonický kontakt na firmu EDIP s.r.o je: 602143259 V případě, že telefon nikdo nevezme, ozveme se vám v krátké době zpět. Děkujeme... Více zde »

Spuštěna nová verze programu EDIP-eL

Dne 10. 5. 2021 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eL na výpočet kapacity světelně řízených křižovatek (verze 4.00). Program byl aktualizován... Více zde »

další aktualityDatový sklad – příslušenství všech programů EDIP Software online

Základní charakteristika

Datový sklad byl vytvořen jako nadstavba nad všechny dopravně inženýrské programy EDIP Software online. Umožňuje organizovat veškerá dopravně-inženýrská data používaná při práci s tímto softwarem a v jednotlivých programech je využívat.

Charakteristika jednotlivých složek datového skladu

Projekty

Projekt je organizační složka, která slouží k třídění dat a k jejich budoucímu vyhledávání. Lze vytvářet nové projekty, ke kterým lze následně přiřadit Lokalitu, Intenzitu, Uspořádání, Zadání a Protokol výpočtu či pracovat se seznamem již dříve vytvořených projektů.

Místa (obce)

Místo (obec) je organizační složka, která také slouží k třídění a vyhledávání uložených dat. K místu (obci) lze přiřadit Lokalitu.

Lokality

Lokalita představuje dopravní uzel (křižovatku) a obsahuje data o jednotlivých paprscích (název, stupeň kvality dopravy).

Lokalita odpovídá kroku 1 (parametry křižovatky) v programech pro posouzení kapacity křižovatky (EDIP OK, EDIP Ka, EDIP eL). Lze vytvářet nové Lokality či pracovat se seznamem již dříve vytvořených. Tato data lze načíst do kroku 1 každého z výše jmenovaných programů. Lze pracovat i opačným směrem - z kroku 1 těchto programů je také možné novou Lokalitu vytvořit.

K dané Lokalitě se přiřazují příslušné Intenzity.

Lokalitu včetně příslušejících Intenzit je možné přeposlat dalšímu uživateli EDIP Software online (v případě znalosti jeho uživatelského jména). Přeposlaná lokalita se danému uživateli zobrazí v sekci „Přijaté lokality“.

Intenzity

Intenzita obsahuje data o intenzitách dopravy v dané Lokalitě (pracuje se s maticemi intenzit pro jednotlivé druhy dopravy). Intenzitu lze tedy vytvořit pouze pro již existující Lokalitu.

Intenzita odpovídá kroku 2 (intenzity) v programech pro posouzení kapacity křižovatky (EDIP OK, EDIP Ka, EDIP eL). Stejně jako u Lokalit lze data Intenzity do kroku 2 načíst nebo z kroku 2 těchto programů novou Intenzitu vytvořit. Lze vytvářet nové Intenzity, rep. matice intenzit či pracovat s již dříve uloženými daty.

Intenzita po rozkliknutí do jejího detailního zobrazení (tlačítko „Zobrazit“) nově umožňuje vytištění kartogramu intenzit dopravy.

Uspořádání

Uspořádání obsahuje detailní data o parametrech paprsků dopravního uzlu.

Uspořádání odpovídá kroku 3 (uspořádání) v programech pro posouzení kapacity křižovatky EDIP OK a EDIP Ka nebo souhrnu kroků 3 a 4 v programu pro posouzení kapacity světelně řízené křižovatky EDIP eL. Data Uspořádání lze do příslušného kroku načíst nebo z příslušných kroků těchto programů nové Uspořádání vytvořit, což je zde jediný způsob, kterým lze nové Uspořádání zadat a uložit. Zde je pak možné pracovat se seznamem takto vytvořených a uložených Uspořádání a používat je v různých programech na posouzení kapacity křižovatky.

Zadání

Zadání je soubor všech dat (ze všech kroků) zadaných do programu EDIP Software online (EDIP OK, EDIP Ka, EDIP eL, EDIP eS, ROZHLED, PROGEDO, PARK) při provádění výpočtu. Data Zadání lze opětovně načíst do příslušného programu nebo je naopak z programu vytvořit a uložit.

Protokoly výpočtu

Protokol výpočtu je soubor výsledků výpočtu (výstup) z programu EDIP Software online (EDIP OK, EDIP Ka, EDIP eL, EDIP eS, ROZHLED, PROGEDO, PARK) ve formátu PDF určený pro tisk a využití jako přílohy odborné zprávy a následnou archivaci.

Program je průběžně kontrolován, aktualizován a doplněn nápovědou.

Uživatelé

Dopravní inženýři, projektanti dopravních staveb, vlastníci a správci pozemních komunikací, speciální stavební úřady, pracovníci Policie ČR, ostatní účastníci výstavby pozemních komunikací a další odborná pracoviště.

Vstup do programu

Software je použitelný přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Na adrese software.edip.cz zadáte pouze jméno a heslo a máte přístup ke všem Vámi zakoupeným programům. Aktualizace programů probíhá online bez nutnosti doobjednávání.

Všechny nabízené online programy umožňujeme vyzkoušet na 14 dnů ZDARMA v mírně omezené verzi. Přístupové údaje Vám zašleme po objednávce zde »

Vybrané reference – programy EDIP Software online používají:

 • B&C Dopravní systémy s.r.o.
 • CR Project s.r.o.
 • ČVUT v Praze Fakulta dopravní
 • European Transportation Consultancy, s.r.o.
 • Fabionn, s.r.o.
 • HBH Projekt spol. s r.o.
 • Ing. František Stráský - Atelier SIS
 • Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM
 • LUCIDA s.r.o.
 • PK OSSENDORF s.r.o.
 • Policie ČR
 • Statutární město Liberec
 • SUDOP PRAHA a.s.
 • Valbek, spol. s.r.o.

Mohlo by Vás zajímat
Software EDIP-komplet – zdarma k vyzkoušení

Všechny nabízené online programy umožňujeme vyzkoušet na týden ZDARMA v mírně omezené verzi. Přístupové údaje Vám zašleme po objednávce zde »

V časopise Dopravní inženýrství 02/15 vyšel článek „Nové dopravně inženýrské programy: PROGEDO a PARK – Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o.“

Článek popisuje dva nové sofwarové nástroje doplňující řadu již zavedených a fungujících dopravně inženýrských programů, které vyvíjí firma EDIP s.r.o. Článek si můžete přečíst po klikutí zde »
Programy PROGEDO a PARK byly vyvinuty v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR "VG20112015051„ Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR.

V časopise Dopravní inženýrství vyšel článek „Nová verze software Rozhled a norma ČSN 73 6102 – Ing. Šťastný Jan, EDIP s.r.o.“

Článek popisuje aktualizaci software Rozhled online na výpočet délek stran rozhledových trojúhelníků. Popisuje soulad nástroje s postupy uvedenými v normě a analyzuje problematická a nejasná místa v těchto postupech. Článek si můžete přečíst po klikutí zde »

Odběr newsletteru EDIP s.r.o.

Chcete být průběžně informováni o zásadních novinkách v činnosti firmy EDIP s.r.o.? Zaregistrujte si Váš e-mail pro odběr newsletteru »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi