EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Dopravní inženýrství 2020 - mimořádné vydání - vyšlo 7.5.2020

Číslo vyšlo v souvislosti s mimořádnou situací ze dvou důvodů: - Aktuálně informovat odbornou veřejnost o vlivu mimořádné situace formou... Více zde »

Programy EDIP online na posuzování křižovatek aktualizovány

V kartogramech intenzit byla doplněna hodnota součtu intenzit všech vjezdů do křižovatky a upřesněny popisy. Aktuální verze programů na posuzování... Více zde »

další aktualityWorkshop „Kapacita okružních křižovatek“ Liberec 2006

Workshop „Kapacita okružních křižovatek“ Liberec

Liberec, 17. října 2006

Firma EDIP s. r. o. uspořádala 17. října v Liberci workshop „Kapacita okružních křižovatek“. Jeho cílem bylo prodiskutovat v užším kruhu odborníků aktuální náhled na problematiku posuzování kapacity okružní křižovatky. Zúčastnilo se více než 20 pozvaných odborníků. Během dopoledního tříhodinového jednání zaznělo celkem sedm zajímavých příspěvků. Prvním tématem byly „teoretické modely pro posuzování kapacity okružní křižovatky“. Na toto téma zazněl příspěvek Ing. Bartoše (EDIP s. r. o. ), Ing. Landy a Ing. Lávice (CityPlan). Ve druhém bloku se účastníci věnovali tématu „experimetální zjišťování kapacity okružní křižovatky“. Příspěvky si připravili Ing. Bartoš a Ing. Rozsypal (EDIP s. r. o. ), Ing. Rokytová (CDV Brno), Ing. Kovařík (ÚDI Praha) a Ing. Malina (V-projekt s. r. o. ). Během příspěvků probíhala mezi účastníky plodná diskuse, jejíž závěry kladně ovlivní řešení projektu „Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity okružních křižovatek“.

Fotografie z workshopu

Workshop „Kapacita okružních křižovatek“ Liberec 2006
Workshop „Kapacita okružních křižovatek“ Liberec 2006
Workshop „Kapacita okružních křižovatek“ Liberec 2006
Workshop „Kapacita okružních křižovatek“ Liberec 2006
Workshop „Kapacita okružních křižovatek“ Liberec 2006
Workshop „Kapacita okružních křižovatek“ Liberec 2006


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi