EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Dopravní inženýrství 2020 - mimořádné vydání - vyšlo 7.5.2020

Číslo vyšlo v souvislosti s mimořádnou situací ze dvou důvodů: - Aktuálně informovat odbornou veřejnost o vlivu mimořádné situace formou... Více zde »

Programy EDIP online na posuzování křižovatek aktualizovány

V kartogramech intenzit byla doplněna hodnota součtu intenzit všech vjezdů do křižovatky a upřesněny popisy. Aktuální verze programů na posuzování... Více zde »

další aktualitySeminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006

Seminář „Intenzity dopravy“

Mariánské Lázně, 16. listopadu 2006

Za krásného podzimního počasí uspořádala ve čtvrtek 16. listopadu 2006 firma EDIP s. r. o. v hotelu Cristal Palace v Mariánských Lázních odborný seminář „Metody zjišťování intenzit dopravy na pozemních komunikacích“. Seminář se konal v rámci projektu Národního programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR č. F45A/061/120 „Způsob a přesnost stanovení celodenních intenzit automobilové dopravy na základě krátkodobých měření“.

Cílem semináře bylo seznámit odbornou veřejnost s výsledky výzkumného projektu a informovat o nejnovějších trendech v provádění a vyhodnocování dopravních průzkumů pro zjišťování intenzit dopravy. Semináře se zúčastnilo 64 odborníků z České republiky a Německa.

V přednáškách zazněly zejména příspěvky odborníků z Ředitelství silnic a dálnic (Ing. Prokop - Výsledky Celostátního sčítání dopravy, Ing. Míšek - Úloha automatického sčítání dopravy, Ing. Horníček - Využití dopravních dat pro posuzování vlivů dopravy na životní prostředí) a z firmy EDIP s. r. o. (Ing. Bartoš, Ing. Martolos). Na semináři vstoupili i hosté z Německa (Ing. Preising z městského úřadu Frankfurtu nad Mohanem a Ing. Wauer z dopravně-inženýrské firmy Schlothauer & Wauer z Berlína.

Jako doprovodnou akci uspořádala firma EDIP s. r. o. ve spolupráci s Dopravním podnikem Mariánské Lázně o den dříve diskusní odpoledne k problematice Městské hromadné dopravy v tomto lázeňském městě. V rámci toho se uskutečnila jízda jedním z nových trolejbusů, které město zakoupilo s přispěním z prostředků evropských fondů.

Seminář se setkal s kladným ohlasem a zúčastnění ocenili jak odbornou kvalitu jednotlivých přednášek tak příjemné lázeňské prostředí.

Účastníci semináře obdrželi v rámci vložného mj. i sborník příspěvků. Ten je možné získat v papírové podobě (za režijní cenu tisku a vazby u Ing. Rozsypala (rozsypal@edip.cz).

Fotografie ze semináře

Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006
Seminář „Intenzity dopravy“ Mariánské Lázně 2006


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi