EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Dopravní inženýrství 2020 - mimořádné vydání - vyšlo 7.5.2020

Číslo vyšlo v souvislosti s mimořádnou situací ze dvou důvodů: - Aktuálně informovat odbornou veřejnost o vlivu mimořádné situace formou... Více zde »

Programy EDIP online na posuzování křižovatek aktualizovány

V kartogramech intenzit byla doplněna hodnota součtu intenzit všech vjezdů do křižovatky a upřesněny popisy. Aktuální verze programů na posuzování... Více zde »

další aktualityOdborný seminář „Kapacita neřízených křižovatek“ Liberec 2007

Odborný seminář „Kapacita neřízených křižovatek“

26. března 2007, Liberec

V pondělí 26. března 2007 byl v Grandhotelu Zlatý Lev v Liberci uspořádán Odborný seminář s názvem „Kapacita neřízených křižovatek“.

Seminář uspořádala firma EDIP s. r. o. v rámci projektu Národního programu výzkumu 2004 - 2009 Ministerstva dopravy České republiky č. 1F42I/060/120 - „Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity neřízených úrovňových křižovatek“.

Cílem semináře bylo seznámit odbornou veřejnost s navrhovanou Metodikou pro výpočet kapacity neřízených úrovňových křižovatek. Semináře se zúčastnilo 37 odborníků.

V dopoledním bloku přednášek zazněly příspěvky odborníků z firem Pragoprojekt a. s. (Ing. Miloslav Bažant - Revize normy ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích), DHV CR spol. s r. o. (Ing. Jiří Kašpar - Revize normy ČSN 73 6102, kapitola Kapacita křižovatek), EDIP s. r. o. (Ing. Luděk Bartoš - Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity neřízených úrovňových křižovatek, Metodika pro výpočet kapacity neřízené křižovatky, Ing. Jan Martolos - Analýza vlivu faktorů na kapacitu křižovatky, Ing. Vladislav rozsypal - Způsob provedení dopravních průzkumů neřízených křižovatek a jejich vyhodnocení), Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy (Ing. Jan Adámek - Praktické zkušenosti s posuzováním kapacity neřízených křižovatek v Praze).

V odpolední diskuzní části přednesl Ing. Jan Martolos příspěvky na téma Metodika výpočtu návrhové intenzity dopravy a LISA+, Nástroj pro návrh světelné signalizace křižovatek.

Ve zbylém čase byly diskutovány odborné otázky vztahující se k tématu semináře, proběhla i řada jednání a neformálních setkání během a po skončení samotného programu semináře.

Seminář se setkal s kladným ohlasem a zúčastnění ocenili jak odbornou kvalitu jednotlivých přednášek, tak příjemné prostředí Grandhotelu Zlatý lev.

Účastníci semináři obdrželi v rámci vložného mj. i sborník příspěvků. Ten je možné získat v papírové podobě (za režijní cenu tisku a vazby u Ing. Rozsypala (rozsypal@edip.cz).

Fotografie z konference

Odborný seminář „Kapacita neřízených křižovatek“ Liberec 2007
Odborný seminář „Kapacita neřízených křižovatek“ Liberec 2007
Odborný seminář „Kapacita neřízených křižovatek“ Liberec 2007
Odborný seminář „Kapacita neřízených křižovatek“ Liberec 2007
Odborný seminář „Kapacita neřízených křižovatek“ Liberec 2007
Odborný seminář „Kapacita neřízených křižovatek“ Liberec 2007
Odborný seminář „Kapacita neřízených křižovatek“ Liberec 2007


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi