EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

Spolupráce firmy EDIP na evropském projektu PoliVisu (dopravní modelování) - první rok úspěšně ukončen

Dne 8.1.2019 proběhlo v sídle Evropské komise review (roční posouzení) výsledků řešení projektu PoliVisu za první rok řešení. Recenzenti... Více zde »

další aktualityOdborná konference „Posuzování kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007

Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“

8. - 9. října 2007 - Mariánské Lázně

Na začátku října se v klidném prostředí města Mariánské Lázně a hotelu Cristal Palace konala dvoudenní konference "Posuzování kapacity křižovatek 2007". Konferenci pořádala firma EDIP s. r. o ve spolupráci s Českou silniční společností. Konference se zúčastnilo přes 100 odborníků z České republiky, Slovenska a Německa.

Cílem konference bylo seznámit odbornou veřejnost s aktuálními poznatky výzkumu a praxe v oblasti posuzování neřízených, okružních, světelně řízených a mimoúrovňových křižovatek v České republice a v Německu. Pozvání k přednáškám přijali zejména pracovníci dopravně inženýrských firem, kteří se problematikou zabývají systematicky ať již v rámci výzkumných úkolů, nebo při své praxi. Pro srovnání stavu problematiky v České republice a v Německu vystoupilo i několik předních odborníků z Německa.

Sborník přednášek

Po prvém dni přednášek bylo odpoledne věnováno exkursi po Mariánských Lázních s odborným výkladem. Zájemci se zúčastnili workshopu, na kterém byly prezentovány software na posuzování kapacity křižovatek - "EDIP-Ka" umožňuje výpočet kapacity neřízené křižovatky v souladu s připravovanými TP, LISA+ - profesionální software na návrh posuzování signálních plánů světelných signalizačních zařízení, KREISEL - výpočet kapacity okružní křižovatky podle několika světových metod.

Konference se setkala s mimořádně kladným ohlasem a zúčastnění ocenili jak odbornou kvalitu jednotlivých přednášek, tak příjemné lázeňské prostředí.

Účastníci semináře obdrželi v rámci vložného mj. i sborník příspěvků.

Fotografie z konference

Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007
Odborná konference „Posuzováni kapacity křižovatek“ Mariánské Lázně 2007


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi