EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

Spolupráce firmy EDIP na evropském projektu PoliVisu (dopravní modelování) - první rok úspěšně ukončen

Dne 8.1.2019 proběhlo v sídle Evropské komise review (roční posouzení) výsledků řešení projektu PoliVisu za první rok řešení. Recenzenti... Více zde »

další aktualityMariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích

Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích

Ve dnech 10. a 11. října 2013 proběhla v Mariánských Lázních konference „Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a Posuzování křižovatek na pozemních komunikacích“. Pořadatelem a organizátorem byla firma EDIP s.r.o., garantem byla Česká silniční společnost.

Sborník přednášek konference - Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích

Cílem bylo seznámit odbornou veřejnost s aktuálními poznatky výzkumu a praxe v oblasti navrhování, posuzování a realizace křižovatek v ČR a v Německu a získat podněty odborné veřejnosti pro další výzkumnou práci.

Program byl rozdělen do několika tematických bloků (Intenzity dopravy, Neřízené křižovatky, Realizace křižovatek v praxi, Světelně řízené křižovatky a Navrhování křižovatek v praxi). Mimo přednášek proběhly v rámci konference ještě dva odborné semináře týkající se dopravně inženýrského softwaru.

Sborník přednášek z konference

Sborník přednášek z této konference můžete zakoupit v internetovém obchodu po kliknutí zde »

Podrobný program ke stažení

stáhnout dokument Podrobný program - Mariánské Lázně 2013 (formát PDF; 1,2 MB) 

Fotografie z konference

Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi