EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityMariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích

Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích

Ve dnech 10. a 11. října 2013 proběhla v Mariánských Lázních konference „Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a Posuzování křižovatek na pozemních komunikacích“. Pořadatelem a organizátorem byla firma EDIP s.r.o., garantem byla Česká silniční společnost.

Sborník přednášek konference - Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích

Cílem bylo seznámit odbornou veřejnost s aktuálními poznatky výzkumu a praxe v oblasti navrhování, posuzování a realizace křižovatek v ČR a v Německu a získat podněty odborné veřejnosti pro další výzkumnou práci.

Program byl rozdělen do několika tematických bloků (Intenzity dopravy, Neřízené křižovatky, Realizace křižovatek v praxi, Světelně řízené křižovatky a Navrhování křižovatek v praxi). Mimo přednášek proběhly v rámci konference ještě dva odborné semináře týkající se dopravně inženýrského softwaru.

Sborník přednášek z konference

Sborník přednášek z této konference můžete zakoupit v internetovém obchodu po kliknutí zde »

Podrobný program ke stažení

stáhnout dokument Podrobný program - Mariánské Lázně 2013 (formát PDF; 1,2 MB) 

Fotografie z konference

Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích
Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi