EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Dopravní inženýrství 2020 - mimořádné vydání - vyšlo 7.5.2020

Číslo vyšlo v souvislosti s mimořádnou situací ze dvou důvodů: - Aktuálně informovat odbornou veřejnost o vlivu mimořádné situace formou... Více zde »

Programy EDIP online na posuzování křižovatek aktualizovány

V kartogramech intenzit byla doplněna hodnota součtu intenzit všech vjezdů do křižovatky a upřesněny popisy. Aktuální verze programů na posuzování... Více zde »

další aktualityKonference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006

Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“

Mladá Boleslav, 4. - 5. října

Firma EDIP s. r. o. ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu Brno uspořádala ve dnech 4. - 5. října 2006 v Mladé Boleslavi v rámci svých aktivit za rozvoj cyklistické dopravy v České republice dvoudenní konferenci s mezinárodní účastí na téma:

„Navrhování komunikací pro cyklisty a analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR“

Cílem konference pod záštitou náměstka primátora města Mladá Boleslav bylo zejména seznámit přítomné s novou legislativou, která přispívá k rozvoji cyklistické dopravy zejména ve městech a obcích. Zároveň byla na příkladech z několika měst České republiky ukázána správná cesta rozvoje tohoto šetrného druhu dopravy.

První den dvoudenní konference byl plně věnován přednáškám zúčastněných odborníků. Na úvod si 92 posluchačů a 15 zástupců pořadatelských firem poslechlo krátké úvodní příspěvky místostarosty Mladé Boleslavi pana Povšíka a zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury, Ing. Havlíčka. V odborné části vystoupili s přednáškou zástupci pořádajících firem EDIP s. r. o. a CDV Brno, dále zaměstnanci městských úřadů, projektanti, zástupci škol apod. Jedním z hlavních bodů programu byl i výklad k TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty.

Příspěvky přednášejících z firmy EDIP s. r. o.:

stáhnout dokument Bartoš: Výklad TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty (formát PDF; 0.3 MB) 

stáhnout dokument Rozsypal: Navrhování komunikací pro cyklisty v Mladé Boleslavi (formát PDF; 1.5 MB) 

stáhnout dokument Seidl: Cyklisté v silničním provozu a dopravní značení (formát PDF; 0.2 MB) 

Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“

Druhý den, ve čtvrtek 5. října, se 30 účastníků konference zúčastnilo odborné exkurze “Ukázky řešení cyklistické dopravy v Mladé Boleslavi“. Exkurzi uspořádala firma EDIP s. r. o. Exkurze byla určena zejména pracovníkům státních, krajských, obecních a městských úřadů a projektantům. Trasa nebyla náročná, ukázala současný stav a některá zajímavá řešení cyklistické dopravy v Mladé Boleslavi. Účastníci byli seznámeni s tvorbou, účelem a úskalími generelu cyklistické dopravy, a to přímo v terénu a na kole. Generel cyklistické dopravy, který firma EDIP s. r. o. pro město zpracovala byl v září 2006 schválen zastupitelstvem. Účastníci exkurze se také zúčastnili slavnostního otevření nově zprovozněné stezky pro cyklisty Mladá Boleslav “Hejtmánka“ - Bezděčín.

stáhnout dokument Mapka exkurze (formát PDF; 1.6 MB) 

Fotografie z konference

Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006
Konference „Navrhování komunikací pro cyklisty...“ Mladá Boleslav 2006


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi