EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityPrezentace výsledků Celostátního sčítání dopravy 2010

vloženo 04.06.2011

31. května
Prezentace výsledků Celostátního sčítání dopravy 2010 na ŘSD Brno.

2. června
Dopravně inženýrské dny v Hustopečích:
- Celostátní sčítání dopravy na dálnicích a silnicích v ČR v roce 2010 Ing. Jan Martolos (EDIP), Ing. Jindřich Frič (CDV )
- Aktualizace metodiky pro výpočet kapacity světelně řízených křižovatek - Ing. Aleš Richtr (EDIP)

3. června
O výsledcích Celostátního sčítání dopravy na veletrhu Brno Safety informoval Ing. Bartoš ve spolupráci s Ing. Fričem (CDV). Dále zde zazněla přednáška Ing. Richtra na téma „Bezpečnost v souvislosti s kapacitou komunikací“.


Mohlo by Vás zajímat
Odběr newsletteru EDIP s.r.o.

Chcete být průběžně informováni o zásadních novinkách v činnosti firmy EDIP s.r.o.? Zaregistrujte si Váš e-mail pro odběr newsletteru »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi