EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityNové TP 219 schváleny!

vloženo 21.05.2019

TP 219 Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí slouží ke vzájemné komunikaci dopravních inženýrů a odborníků, kteří posuzují vliv dopravy na životní prostředí. 

Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 29/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019 s účinností od 15. května 2019, se současným zrušením TP 219 - Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí - schválených MD-OSI pod č. j. 991/09-910-IPK/1 ze dne 16. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010.

Zpracovatel: EDIP s.r.o., Pařížská 1230/1, Plzeň Ing. Jan Martolos, Ph.D. Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.

Počet stran: 45

Tech. redakční rada: Ing. Radek Kropelnický (Ředitelství silnic a dálnic ČR) Ing. Pavel Hudler (Ředitelství silnic a dálnic ČR) Ing. Michal Uhlík, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební) Ing. Libor Ládyš (EKOLA group, spol. s r.o.) RNDr. Miloš Liberko (ENVICONSULT) Mgr. Jan Karel (ATEM) doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (EVERNIA s.r.o.)

Zástupce koordinátora: Ing. Veronika Říhová (Ředitelství silnic a dálnic ČR)

TP jsou dostupná na www.pjpk.cz.

 


Mohlo by Vás zajímat
Odběr newsletteru EDIP s.r.o.

Chcete být průběžně informováni o zásadních novinkách v činnosti firmy EDIP s.r.o.? Zaregistrujte si Váš e-mail pro odběr newsletteru »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi