EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Dopravní inženýrství 2020 - mimořádné vydání - vyšlo 7.5.2020

Číslo vyšlo v souvislosti s mimořádnou situací ze dvou důvodů: - Aktuálně informovat odbornou veřejnost o vlivu mimořádné situace formou... Více zde »

Programy EDIP online na posuzování křižovatek aktualizovány

V kartogramech intenzit byla doplněna hodnota součtu intenzit všech vjezdů do křižovatky a upřesněny popisy. Aktuální verze programů na posuzování... Více zde »

další aktualityNové TP 219 schváleny!

vloženo 21.05.2019

TP 219 Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí slouží ke vzájemné komunikaci dopravních inženýrů a odborníků, kteří posuzují vliv dopravy na životní prostředí. 

Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 29/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019 s účinností od 15. května 2019, se současným zrušením TP 219 - Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí - schválených MD-OSI pod č. j. 991/09-910-IPK/1 ze dne 16. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010.

Zpracovatel: EDIP s.r.o., Pařížská 1230/1, Plzeň Ing. Jan Martolos, Ph.D. Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.

Počet stran: 45

Tech. redakční rada: Ing. Radek Kropelnický (Ředitelství silnic a dálnic ČR) Ing. Pavel Hudler (Ředitelství silnic a dálnic ČR) Ing. Michal Uhlík, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební) Ing. Libor Ládyš (EKOLA group, spol. s r.o.) RNDr. Miloš Liberko (ENVICONSULT) Mgr. Jan Karel (ATEM) doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (EVERNIA s.r.o.)

Zástupce koordinátora: Ing. Veronika Říhová (Ředitelství silnic a dálnic ČR)

TP jsou dostupná na www.pjpk.cz.

 


Mohlo by Vás zajímat
Odběr newsletteru EDIP s.r.o.

Chcete být průběžně informováni o zásadních novinkách v činnosti firmy EDIP s.r.o.? Zaregistrujte si Váš e-mail pro odběr newsletteru »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi