EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityFirma EDIP s.r.o. certifikována

vloženo 17.07.2014

Firma EDIP s.r.o. certifikována

Firma EDIP s.r.o. získala certifikát ČSN EN ISO 9001 : 2009

Tento certifikát platí pro procesy:

- Dopravně inženýrská a projektová činnost ve výstavbě

- Technická činnost v dopravě

- Výzkumná a vývojová činnost v dopravě

CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti na základě kladného výsledku certifikačního auditu prohlašuje, že systém managmentu kvality firmy EDIP s.r.o. byl prověřen a shledán v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001 : 2009.

Tento certifikát má i mezinárodní platnost:

The International Certification Network (IQNet) and CQS certify that the organization EDIP s.r.o. has implemented and maintains a Quality Managment System ISO 9001 : 2008 for the following processes:

- Traffic and transport engineering and construction design

- Technical activities in transport

- Transportation research and development activities

 

 
 

Mohlo by Vás zajímat
Odběr newsletteru EDIP s.r.o.

Chcete být průběžně informováni o zásadních novinkách v činnosti firmy EDIP s.r.o.? Zaregistrujte si Váš e-mail pro odběr newsletteru »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi