EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityAktuality

Projednání projektů výzkumu řešených firmou EDIP s.r.o. s odbornou veřejností

Projednání projektů výzkumu řešených firmou EDIP s.r.o. s odbornou veřejností

Proběhlo projednání projektů výzkumu řešených firmou EDIP s.r.o. s odbornou veřejností. Zobrazit více »

Seznámení se závěry výzkumného projektu (viz rubrika Výzkum) a s Technickými podmínkami TP189

Seznámení se závěry výzkumného projektu (viz rubrika Výzkum) a s Technickými podmínkami TP189

V Silničním obzoru č.4/2008 vyšel náš článek "Stanovení celodenních intenzit dopravy na základě krátkodobého měření". Jeho obsahem je seznámení se závěry výzkumného projektu (viz rubrika Výzkum) a s Technickými podmínkami TP189. Ty je možné objednat na adrese www.koura.cz.

Projednání návrhu Technických podmínek TP103 Navrhování obytných a pěších zón

Projednání návrhu Technických podmínek TP103 Navrhování obytných a pěších zón

V Praze jsme 12.5.2008 projednali návrh Technických podmínek TP103 Navrhování obytných a pěších zón. Další projednání již bude v užším okruhu odborníků. Vydání technických podmínek plánujeme v říjnu 2008.

Projednání studie "Návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti na objízdných trasách dálnice D8"

Projednání studie "Návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti na objízdných trasách dálnice D8"

Na Krajském úřadě v Ústí nad Labem proběhlo projednání studie "Návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti na objízdných trasách dálnice D8".

Výstava Intertraffic 2008 v Amsterdamu

Výstava Intertraffic 2008 v Amsterdamu

Zúčastnili jsme se výstavy Intertraffic 2008 v Amsterdamu (Holandsko). Získali jsme nové podněty pro projekty výzkumu. Současně jsme využili této cesty ke studiu a průzkumům spoirálovitých okružních křižovatek.


Mohlo by Vás zajímat
Odběr newsletteru EDIP s.r.o.

Chcete být průběžně informováni o zásadních novinkách v činnosti firmy EDIP s.r.o.? Zaregistrujte si Váš e-mail pro odběr newsletteru »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi