EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Dopravní inženýrství 2020 - mimořádné vydání - vyšlo 7.5.2020

Číslo vyšlo v souvislosti s mimořádnou situací ze dvou důvodů: - Aktuálně informovat odbornou veřejnost o vlivu mimořádné situace formou... Více zde »

Programy EDIP online na posuzování křižovatek aktualizovány

V kartogramech intenzit byla doplněna hodnota součtu intenzit všech vjezdů do křižovatky a upřesněny popisy. Aktuální verze programů na posuzování... Více zde »

další aktualityAktuality

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018:
- TP 188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací
- TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích
- TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy
Přednášející: Ing. Bartoš, Ing. Martolos - autoři aktualizovaných TP. Zobrazit více »

Spolupráce firmy EDIP na evropském projektu PoliVisu (dopravní modelování) - první rok úspěšně ukončen

Dne 8.1.2019 proběhlo v sídle Evropské komise review (roční posouzení) výsledků řešení projektu PoliVisu za první rok řešení. Recenzenti byli s průběžným řešením spokojeni. Zobrazit více »

3. 12. 2018 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eS (4.02)

Program je tak v souladu s aktualizovanými TP 189, které byly schváleny Ministerstvem dopravy ČR dne 22. 11. 2018. Zobrazit více »

22. 11. byla schválena aktualizace TP 189 + Oprava č.1 TP 225

Ministerstvo dopravy ČR schválilo dne 22.11.2018 nové technické podmínky TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, které firma EDIP s.r.o. v tomto roce zpracovala. Schválilo i Opravu č.1 TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (napravení tiskové chyby v tabulkách přílohy č.3). Zobrazit více »

30. 10. 2018 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eS (4.01)

Byla spuštěna nová verze programu EDIP-eS (4.01), která opravila hodnoty koeficientů u lehkých nákladních vozidel (oprava tiskové chyby v TP 225). Zobrazit více »


Mohlo by Vás zajímat
Odběr newsletteru EDIP s.r.o.

Chcete být průběžně informováni o zásadních novinkách v činnosti firmy EDIP s.r.o.? Zaregistrujte si Váš e-mail pro odběr newsletteru »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi