EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktuality5.9.2018 schváleny aktualizované TP 188 a TP 225

vloženo 07.09.2018

Nové TP 188 a TP 225 jsou schváleny, změna se dotkne i příslušných programů (EDP-Ka, EDIP-OK, EDIP-eL a EDIP-eS).

Dne 5. září 2018 schválilo Ministerstvo dopravy ČR nové technické podmínky, které v letošním roce naše firma EDIP s.r.o. zpracovala: 

- TP 188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací,
- TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy. 

Nové vydání TP 225 (již III. vydání) přináší aktualizované koeficienty vývoje intenzit dopravy do roku 2055 stanovené na základě nejnovějších výsledků měření intenzit a podle aktuálních prognóz demografického vývoje v ČR. TP nově obsahují koeficienty vývoje mezioblastních vztahů a podmínky jejich použití pro zpracování prognostického dopravního modelu. V TP nechybí ani postup zpracování prognózy metodou jednotného koeficientu vývoje včetně příslušných koeficientů. Koeficienty se nově rozlišují podle krajů ČR a vzdálenosti od krajského města. Nově jsou členěny pro 3 skupiny vozidel (A - osobní vozidla, B - lehká nákladní vozidla, C - těžká vozidla).

Nové TP 188 nahrazují původní TP 188, TP 234, TP 235 a TP 236. Zahrnují tak posouzení kapacity všech druhů křižovatek a nově i úseků pozemních komunikací. Základní informace o změnách prezentovala naše firma EDIP s.r.o. například v přednášce v roce 2017.

Změna TP 188 a TP 225 se dotýká i softwaru, který EDIP s.r.o. vyvíjí . Na základě schválených změn proto nyní aktualizujeme programy EDP-Ka, EDIP-OK, EDIP-eL a EDIP-eS.

Oba nově schválené předpisy představíme odborné veřejnosti v našich přednáškách na Silniční konferenci 2018 v Ostravě a v článcích v podzimních číslech časopisu Silniční obzor.

Aktualizovaná znění obou TP jsou dostupná na www.pjpk.cz.

 


Mohlo by Vás zajímat
Odběr newsletteru EDIP s.r.o.

Chcete být průběžně informováni o zásadních novinkách v činnosti firmy EDIP s.r.o.? Zaregistrujte si Váš e-mail pro odběr newsletteru »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi