EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktuality3. 12. 2018 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eS (4.02)

vloženo 06.12.2018

Byla spuštěna nová verze programu EDIP-eS online (verze 4.02). 

Dne 3.12.2018 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eS online. Verze 4.02 nyní pracuje v souladu s aktualizovanými TP 189, které byly schváleny Ministerstvem dopravy ČR dne 22. 11. 2018.

Hlavní novinky:

- Jsou aktualizovány hodnoty přepočtových koeficientů
- Je zohledněna změna v kategorizaci silniční sítě ČR
- Je zaveden požadavek na minimální dobu průzkumu

TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, které zpracovala naše firma EDIP s.r.o. je dostupné na www.pjpk.cz. Účinnost je stanovena od 1. 12. 2018.

Oproti předchozímu vydání došlo k těmto zásadním změnám:

- byly aktualizovány hodnoty přepočtových koeficientů s využitím analýzy dat zpracované v rámci Celostátního sčítání dopravy 2016;
- byla zohledněna změna v kategorizaci silniční sítě ČR;
- byl zaveden požadavek na minimální dobu průzkumu ? dosud se pracovalo s doporučenou dobou průzkumu;
- byla doplněna doporučení pro provádění a vyhodnocování průzkumů intenzit dopravy pomocí technických prostředků a pro vyhodnocování intenzit křižovatkových pohybů.

 


Mohlo by Vás zajímat
Odběr newsletteru EDIP s.r.o.

Chcete být průběžně informováni o zásadních novinkách v činnosti firmy EDIP s.r.o.? Zaregistrujte si Váš e-mail pro odběr newsletteru »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi