EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktuality22. 11. byla schválena aktualizace TP 189 + Oprava č.1 TP 225

vloženo 22.11.2018

Aktualizované TP 189 + oprava č.1 TP 225

Dne 22. listopadu 2018 schválilo Ministerstvo dopravy ČR nové technické podmínky TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, které jsme v letošním roce zpracovali. Oproti předchozímu vydání došlo k těmto zásadním změnám:

- hodnoty přepočtových koeficientů jsou aktualizovány s využitím analýzy dat zpracované v rámci celostátního sčítání dopravy v roce 2016;
- je zohledněna změna v kategorizaci silniční sítě ČR;
- je zaveden požadavek na minimální dobu průzkumu (dosud se pracovalo s doporučenou dobou průzkumu);
- jsou doplněna doporučení pro provádění a vyhodnocování průzkumů intenzit dopravy pomocí technických prostředků a pro vyhodnocování intenzit křižovatkových pohybů.

Změna TP 189 se dotýká i softwaru, který pro vás vyvíjíme. Na základě schválených změn je  aktualizuován program EDP-eS

Ve stejný den Ministerstvo dopravy ČR schválilo i Opravu č.1 TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy. Předmětem opravy je napravení tiskové chyby v tabulkách přílohy č.3.

Aktualizované znění obou předpisů je již nyní dostupné na http://www.pjpk.cz/uvodni-strana/nove-schvalene-technicke-predpisy-ministerstva-18.

Hlavní změny TP 189 jsme představili odborné veřejnosti v článku v  časopisu Silniční obzor.

 


Mohlo by Vás zajímat
Odběr newsletteru EDIP s.r.o.

Chcete být průběžně informováni o zásadních novinkách v činnosti firmy EDIP s.r.o.? Zaregistrujte si Váš e-mail pro odběr newsletteru »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi