EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktuality17.9.2018 spuštěna nová verze programu EDIP-eS online

vloženo 17.09.2018

Spuštěna nová verze programu EDIP-eS na výpočet intenzit dopravy 

Byla spuštěna nová verze programu EDIP-eS online (verze 4.00). Program  nyní pracuje v souladu s aktualizovanými TP 225, které byly schváleny Ministerstvem dopravy ČR dne 5.9.2018.

Aktualizace se dotýká pouze modulu Stanovení výhledové intenzity dopravy.

Hlavní novinky:

Metoda jednotného součinitele vývoje nově zohledňuje polohu komunikace v území  - koeficienty jsou rozlišeny podle krajů ČR a vzdálenosti od krajského města.
Nově jsou definovány tři skupiny vozidel (A - osobní vozidla, B -  lehká nákladní vozidla, C - těžká vozidla), pro které se prognóza zpracovává samostatně.

Nově schválené předpisy (TP 225 a TP 188) představíme odborné veřejnosti v našich přednáškách na Silniční konferenci 2018 v Ostravě a v článcích v podzimních číslech časopisu Silniční obzor.

Aktualizovaná znění obou TP jsou dostupná na www.pjpk.cz.


Mohlo by Vás zajímat
Odběr newsletteru EDIP s.r.o.

Chcete být průběžně informováni o zásadních novinkách v činnosti firmy EDIP s.r.o.? Zaregistrujte si Váš e-mail pro odběr newsletteru »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi