EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityAktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke vzájemné komunikaci dopravních inženýrů a odborníků, kteří posuzují vliv dopravy na životní prostředí. Zpracovatelem je firma EDIP s.r.o. Zobrazit více »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018:
- TP 188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací
- TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích
- TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy
Přednášející: Ing. Bartoš, Ing. Martolos - autoři aktualizovaných TP. Zobrazit více »

Spolupráce firmy EDIP na evropském projektu PoliVisu (dopravní modelování) - první rok úspěšně ukončen

Dne 8.1.2019 proběhlo v sídle Evropské komise review (roční posouzení) výsledků řešení projektu PoliVisu za první rok řešení. Recenzenti byli s průběžným řešením spokojeni. Zobrazit více »

3. 12. 2018 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eS (4.02)

Program je tak v souladu s aktualizovanými TP 189, které byly schváleny Ministerstvem dopravy ČR dne 22. 11. 2018. Zobrazit více »

22. 11. byla schválena aktualizace TP 189 + Oprava č.1 TP 225

Ministerstvo dopravy ČR schválilo dne 22.11.2018 nové technické podmínky TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, které firma EDIP s.r.o. v tomto roce zpracovala. Schválilo i Opravu č.1 TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (napravení tiskové chyby v tabulkách přílohy č.3). Zobrazit více »


Mohlo by Vás zajímat
Odběr newsletteru EDIP s.r.o.

Chcete být průběžně informováni o zásadních novinkách v činnosti firmy EDIP s.r.o.? Zaregistrujte si Váš e-mail pro odběr newsletteru »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi