EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityPosuzování křižovatek

Posouzení křižovatek se využívá:

 • při plánovaných rekonstrukcích - rozhodnutí, zda je lepší okružní nebo světelně řízená křižovatka, či postačí normální neřízená křižovatka
 • při rozhodování o počtu řadicích pruhů
 • při připojování nových objektů s velkými nároky na dopravu (obchodní zařízení, sportovní haly a areály, hotely či kongresová centra, obytné soubory, průmyslové a skladové areály).

Nabízíme

Dopravně inženýrská posouzení křižovatek
 • Dopravně inženýrská posouzení všech druhů křižovatek probíhají v těchto krocích:
  • Dopravní průzkum
  • Kapacitní posouzení
  • Návrh řešení křižovatek (neřízené, okružní, světelně řízené) či návrh opatření
 • Posuzujeme vliv zařízení s velkými nároky na dopravu na komunikační síť měst a obcí.
 • Provádíme prognózy zatížení automobilovou dopravou včetně modelů komunikačních sítí měst.

Kapacitní posouzení provádíme podle platných metodik:

pomocí vlastního dopravně inženýrského software:

Využíváme i programu německé firmy Schlothauer & Wauer, kterou v České republice zastupujeme. Program jsme přeložili do češtiny a upravili pro české prostředí.

Reference

 • Olomouc, územní studie ÚS-18 Šantova, posouzení kapacity SSZ (HBH projekt, 2015)
 • Liberec, Křižovatka Dr. Milady Horákové x Čechova x Hradební, kapacitní posouzení (Město Liberec, 2014)
 • Plzeň, křižovatka „U Jána“, dopravně inženýrské posouzení (Město Plzeň, 2014)
 • Prostějov, Úprava křižovatek na Poděbradově náměstí v Prostějově, Posouzení kapacity navrhovaných okružních křižovatek (Ing. Petr Novotný, 2014)

Mohlo by Vás zajímat
Software EDIP-komplet – zdarma k vyzkoušení

Všechny nabízené online programy umožňujeme vyzkoušet na týden ZDARMA v mírně omezené verzi. Přístupové údaje Vám zašleme po objednávce zde »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi