EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

EDIP umožnil omezit tranzitní nákladní dopravu v Dobřanech

Firma EDIP s.r.o. zajistila pro město Dobřany směrový průzkum tranzitní dopravy. Na základě jeho výsledků prosadilo město Dobřany omezení... Více zde »

24.9.2018 spuštěna nová verze programu EDIP-Ka online

Nová verze programu EDIP-Ka (3.00) na posouzení kapacity neřízených úrovňových křižovatek nyní pracuje v souladu s aktualizovanými TP 188,... Více zde »

další aktualityPosuzování křižovatek

Posouzení křižovatek se využívá:

 • při plánovaných rekonstrukcích - rozhodnutí, zda je lepší okružní nebo světelně řízená křižovatka, či postačí normální neřízená křižovatka
 • při rozhodování o počtu řadicích pruhů
 • při připojování nových objektů s velkými nároky na dopravu (obchodní zařízení, sportovní haly a areály, hotely či kongresová centra, obytné soubory, průmyslové a skladové areály).

Nabízíme

Dopravně inženýrská posouzení křižovatek
 • Dopravně inženýrská posouzení všech druhů křižovatek probíhají v těchto krocích:
  • Dopravní průzkum
  • Kapacitní posouzení
  • Návrh řešení křižovatek (neřízené, okružní, světelně řízené) či návrh opatření
 • Posuzujeme vliv zařízení s velkými nároky na dopravu na komunikační síť měst a obcí.
 • Provádíme prognózy zatížení automobilovou dopravou včetně modelů komunikačních sítí měst.

Kapacitní posouzení provádíme podle platných metodik:

pomocí vlastního dopravně inženýrského software:

Využíváme i programu německé firmy Schlothauer & Wauer, kterou v České republice zastupujeme. Program jsme přeložili do češtiny a upravili pro české prostředí.

Reference

 • Olomouc, územní studie ÚS-18 Šantova, posouzení kapacity SSZ (HBH projekt, 2015)
 • Liberec, Křižovatka Dr. Milady Horákové x Čechova x Hradební, kapacitní posouzení (Město Liberec, 2014)
 • Plzeň, křižovatka „U Jána“, dopravně inženýrské posouzení (Město Plzeň, 2014)
 • Prostějov, Úprava křižovatek na Poděbradově náměstí v Prostějově, Posouzení kapacity navrhovaných okružních křižovatek (Ing. Petr Novotný, 2014)
 • Litoměřice, posouzení bezpečnosti a kapacity objízdných tras při opravě mostu přes Labe, Ředitelství silnic a dálnic Chomutov, 2013
 • Plzeň, silnice I/27, křižovatka s D5 – posouzení kapacity při zvýšení rychlosti na silnici I/27, Ředitelství silnic a dálnic Plzeň, 2013

Mohlo by Vás zajímat
Software EDIP-komplet – zdarma k vyzkoušení

Všechny nabízené online programy umožňujeme vyzkoušet na týden ZDARMA v mírně omezené verzi. Přístupové údaje Vám zašleme po objednávce zde »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi